Elinvoimaiset asemanseudut (ELIAS) -seminaari

Elinvoimaiset asemanseudut vähähiilisen kaupungin käyntikorttina

 Aika:  torstai 28.1.2016 klo 9.00–15.45
Paikka:  Botta, Museokatu 10, Helsinki

Ohjelma ja työpajojen kuvaukset pdf:nä >>

Ohjelma:

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, HSY 

Tilaisuuden avaus ja ELIAS-projektin esittely
tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, HSY

Tehokasta maankäyttöä ja uusia konsepteja asemanseuduille

Keynote: Sustainable Places of Connection
director Henk J.M. Bouwman, UiP urban producers London & Netherlands

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit
professori Ari Hynynen, Tampereen teknillinen yliopisto

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki
yleiskaavasuunnittelija Ville Ahvikko, Espoon kaupunki

Kommenttipuheenvuoro osioon: tutkija Vesa Kanninen, Aalto-yliopisto

Elinvoimaiset asemanseudut yrittämisen ja palvelujen alustoina

Digitaaliset palvelut asemanseuduilla
projektipäällikkö Anna-Mari Ahonen, Suomen Kasvukäytävä -hanke

HSY:n yrityskatsaus 2015: miten asemanseudut näyttäytyvät yrittämisen alustoina?
seututietoasiantuntija Vilja Tähtinen, HSY

Pop-up -ratkaisuja asemanseuduille
toimitusjohtaja Harri Paloheimo, Coreorient Oy

Asemanseudut osana vähähiilistä matkaketjua

Kestävä liikkuminen ja sujuvat vaihdot asemanseuduilla? Alustavia tuloksia SOLMU-projektista
liikennesuunnittelija Riikka Aaltonen, HSL

EcoRENT: vähähiilinen autoilu osana matkaketjua
toimitusjohtaja Juha Suojanen, EkoRent Oy (5 min)

 Liityntäpysäköinnin tehostamisen keinot – uusia ratkaisuja etsimässä
liikennesuunnittelija Reetta Koskela, HSL

HotSpotterilla helpompaan liityntäpysäköintiin
toimitusjohtaja Esa Reilio, RDnet Oy (5 min)

 Työpajausta:

Kooste työpajan tuloksista (pdf)

1. Uusia kehittämiskonsepteja asemanseuduille
vetäjinä professori Ari Hynynen, Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT, tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA. Keskustelussa mahdollisesti mukana Henk Bouwman, UiP 

Asemanseudut ovat usein keskeisiä kohtia kaupunkirakenteessa tai kaupunkiseutujen verkostoissa, ja monesti kaupungit ovat rakentuneet rautatieasemien ympärille. Keskustojen tiivistämistrendin ja lisääntyneen liikkuvuuden ansiosta asemanseuduista on tullut arvokkaita kehittämiskohteita, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia koko kaupungin tulevaisuudelle. Jotta tätä potentiaalia ei menetettäisi nopean hyödyntavoittelun toivossa, tarvitaan tarkkaan pohdittuja kehittämiskonsepteja. Millaisilla konsepteilla, prosesseilla ja investointimalleilla asemanseutuihin tulisi tarttua?

2. Tehokasta maankäyttöä ja laadukasta asumista asemanseuduilla
vetäjinä asumisen asiantuntija Miliza Ryöti, HSY ja erikoissuunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto

Hyvin saavutettavat paikat ovat houkuttelevia monille toiminnoille, myös asumiselle. Asemanseutujen kehittämisessä keskeisinä arvoina pide-tään maankäytön tehokkuutta, toimintojen monipuolisuutta ja yhdyskunnan vähähiilisyyttä. Työpajassa etsitään reseptiä toimintojen sopivaan sekoittamiseen, asumisen, liikenteen ja palvelujen koktailiin. Lisäksi mietitään elävään asuinympäristöön, yleiseen viihtyisyyteen ja asumi-sen laatuun vaikuttavia asioita.

3. Asemanseudut yrittämisen ja palvelujen alustoina
vetäjinä Katri Parovuori, Helsinki Business Hub ja Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudulla on noin 80 asemanseutua, joissa toimii satoja yrityksiä. Millä tavalla yritysten liiketoimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa jo alueita suunniteltaessa? Miten asemanseutuja tulisi kehittää, jotta alueiden yritykset menestyisivät? Millaisia palveluja vähähiilinen asemanseutu edellyttää? Mietitään asiaa sekä yrityksen että kuluttajan näkökulmasta.

4. Sujuvat ja vähähiiliset matkaketjut
vetäjinä liikennesuunnittelija Riikka Aaltonen, HSL ja Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Joukkoliikennejärjestelmä perustuu tulevaisuudessa raideliikenteen runkoyhteyksiin. Asemat toimivat siksi entistä voimakkaammin joukkoliikenteen vaihtopaikkoina. Miten asemanseuduille saadaan aikaan laadukkaat kävely- ja pyöräily-yhteydet sekä toimivat joukkoliikenteen vaihdot? Työpajassa etsitään yhdessä erityyppisiä keinoja vähähiilisten matkaketjujen parantamiseksi.

5. Tehokkuutta asemanseutujen pysäköintiin
vetäjinä liikennesuunnittelija Reetta Koskela, HSL ja Juha Hietanen, Helsingin kaupunki

Mitä aseman läheisyys tarkoittaa pysäköintipaikkatarpeille? Mitä mahdollisuuksia ja haasteita se tuo, ja miten asemanseutujen pysäköintiä voidaan kokonaisuutena tehostaa? Ideoidaan työpajassa mm. asukas-, toimitila- ja liityntäpysäköinnin tehostamiskeinoja sekä pohditaan vuorottaispysäköinnin mahdollisuuksia.

Kooste työpajan tuloksista (pdf)

Kiitos kaikille osallistujille!

HSY, HSL, Uudenmaan liitto, Ympäristöministeriö ja MAL-verkosto