Suojelemme Itämerta

​​​​​HSY puhdistaa jätevedet jo nykyisin paremmin kuin viranomaismääräykset minimissään edellyttävät. Kun täytämme tavoitteet, jätevetemme sisältämät ravinteet kuormittavat Suomenlahtea yhä vähemmän.

 

Jos jätevesi menisi sellaisenaan Suomenlahteen, sen sisältämät runsaat fosfori- ja typpiravinteet rehevöittäisivät voimakkaasti rannikkovesiämme. Tällä hetkellä jätevedet puhdistetaan Suomenojan jätevedenpuhdistamolla, mutta sen toiminnan rajat tulevat pian vastaan ravinnekuormituksen ja väkimäärän kasvaessa. Siksi tarvitaan lisää puhdistustehoa ja kapasiteettia, jotta jätevedet pystytään edelleen puhdistamaan tehokkaasti.

Blominmäen puhdistamon tavoitteena on puhdistaa jätevedet yhä paremmin. Tavoitteena on poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä. Vaikka asukasmäärä ja puhdistettavan jäteveden määrä kasvaa, asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä.

Rakentamishanke on mittava eikä voi olla huomaamaton. Siitä kuitenkin aikanaan muotoutuu ympäristöönsä sulautuva ja erinomaisiin puhdistustuloksiin pystyvä jätevedenpuhdistamo. Uuden puhdistamon avulla voimme suojella rannikkovesiämme ja Suomenlahtea pitkälle tulevaisuuteen.​