Viemäritunneleiden louhinnat

Viemäritunneleiden louhinta alkoi joulukuussa 2014 Mikkelänkallion ja Blominmäen alueella ja seuraavana vuonna Finnoossa osana Länsimetron asemaa valmistelevaa louhintaurakkaa. Siitä saakka työt ovat jatkuneet ensin noihin alueisiin keskittyen useammissa urakoissa. Vuodesta 2018 alkaen on ollut käynnissä neljä eri urakkakokonaisuutta tunnelikokonaisuuden saattimiseksi valmiiksi: Mikkelä II, Malminmäki, Eestinkallio ja Finnoo II. Louhinnat Mikkelän suunnasta päättyivät elokuussa 2019.  Malminmäen urakan pohjoisissa haaroissa louhinnat kestävät pisimpään, noin kesään 2020. Louhinnan jälkeen kallion lujitus ja tiivistystyöt ja rakennustekniset työt kestävät vielä pitkään. Kaikki urakat valmistuvat viimeistään kesällä 2021.


Katso kartta pdf:nä (15Mt)

Blominmäen louhintojen etenemiskartta

Tutustu Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhintojen etenemiskarttaan alle olevassa kartassa. Vihreällä näkyvällä osuudella louhintaa ei ole vielä aloitettu. Violetilla alueella louhintatyöt ovat parhaillaan käynnissä. Vaaleansinisellä alueella louhinta on saatu valmiiksi.

Etenemiskarttaan voi tutustua myös HSY:n karttapalvelussa »


Tarkemmat suunnitelmakartat

Suunnitelmakartoista voit katsoa tarkemmin, miten tulevat viemäritunneli sijoittuvat kiinteistöösi nähden. Kartoissa on esitetty mm. 10 metrin suojavyöhyke ja 150 metrin katselmusalue. Karttojen tarkkuus on 2:2200.

883-B17-FinnooII
883-B16-FinnooII
883-B15-FinnooI-FinnooII
883-B14-Friisilä
883-B13-FinnooII-FinnooI
883-B12-Eestinkallio-Finnoo II
883-B11-Eestinkallio
883-B10-Eestinkallio
883-B9-Malminmäki-Eestinkallio
883-B8-Malminmäki
883-B7-Malminmäki
883-B6-Malminmäki
883-B5-Söderskog
883-B4-Malminmäki
883-B3-Mikkelä-Malminmäki
883-B2-Mikkelä II
883-B1-Mikkelä I

Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin viemäritunneleiden louhinnasta ​»

Viemäritunnelit louhitaan syvälle kallioon

Jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkutunneleiden louhinta- ja rakennustöiden pääurakoitsijana toimii Mikkelä ll, Eestinkallio ja Malminmäki urakoissa Kalliorakennus-Yhtiöt Oy ja Finnoo II urakassa SRV Infra Oy:n ja Pohjolan kalliotyö Oy:n työyhteenliittymä TYL FMS.  

Tulotunneli kokoaa jätevedet Suomenojan nykyisen puhdistamon ja Blominmäen puhdistamon väliltä ja purkutunneli johtaa puhdistetut vedet Blominmäen puhdistamolta Suomenojan nykyiseen avomerelle päättyvään purkutunneliin. Tulotunnelin pohja laskee tasaisesti Finnoosta Blominmäkeen tasolta -12  tasolle -20 metriä merenpintaan nähden. Purkutunnelin pohja laskee Blominmäen puhdistamolta lähtien noin tasolta +1 radan ja Espoonjoen pohjoispuolella olevaan pystykuiluun mennessä tasolle +0 ja sen alta tasolta -19 Suomenojan nykyisen puhdistamon alle tasolle -26 metriä merenpintaan nähden. Ennen liitosta nykyiseen meripurkutunneliin vesi johdetaan tai pumpataan merenpinnan yläpuolelle. Tunnelit ovat noin 4,5 metriä leveitä ja 5,5 metriä korkeita. Kaikkiaan viemäritunneleita ja niihin johtavia ajotunneleita louhitaan Blominmäen puhdistamon rakentamishankkeen yhteydessä noin 20,4 kilometriä. Louhinnat etenevät hyvässä kalliossa ja rakentamattomassa ympäristössä noin 100 metriä kuukaudessa. Räjäytysten aiheuttama tärinä ja Espoon ympäristökeskuksen asettamat ehdot hidastavat monin paikoin louhinnan etenemistä.

Työajat

Maanpäälliset työt:

 • arkisin 7-18
 • tarvittaessa arkisin 18-21 (klo 18 jälkeen alle 35dB) ja arkilauantaisin 9-18 (alle 35dB)

Maanalaiset työt:

 • arkisin 7-18, tarvittaessa myös klo 18-22 (klo 18 jälkeen alle 40dB)
 • viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-22 (alle 35dB)
 • tarvittaessa arkisin 22-7 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22-9 (alle 30dB)

Tunnelin räjäytystyöt:

 • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-22
 • arkilauantaisin klo 9-18

Louheen maanalainen lastaus ja kuljetus tunnelista:

 • arkisin 7-22, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-22
 • tarvittaessa arkisin maanantaista perjantaihin klo 22-7 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 22-9

Tarkentava dB-taso tarkoittaa asuinrakennuksen sisätilojen melutasoa, joka mitataan tarvittaessa.

Ennen räjäytystöiden aloittamista sekä niiden päätyttyä urakoitsijan tärinäkonsultti tekee lähialueen kiinteistöille rakennuskatselmuksen ja tärinäherkkien laitteiden vaimennukset. Kiinteistöihin, joita asia koskee, otetaan asiasta erikseen yhteyttä. Koko räjäytystyön ajan tilaajan tärinäkonsultti tekee lähimmissä kiinteistöissä louhintatärinän tarkkailumittauksia jatkuvatoimisilla tärinämittareilla. Sallitut tärinärajat perustuvat räjäytys- ja louhinta-alan säädöksiin, jotka on laatinut työministeriö. 

Louhinnan kulkua sekä räjäytyksien mahdollisia muutoksia tehdään saatujen mittaustulosten perusteella siten, että vaurioita ei pääse syntymään. Kaikki louhintatyöt tehdään noudattaen turvallisuusmääräyksiä ja viranomaisohjeita. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä. 

Mikkelä II, Eestinkallio ja Malminmäki -urakoiden louhinnat

Mikkelässä tunneleita oli louhittu jo jätevedenpuhdistamon louhintavaiheen yhteydessä, joten työt pääsivät alkuun valmiista tunneliperistä. Eestinkalliossa sekä Malminmäessä rakennetaan ja louhitaan myös tunneleiden huoltoyhteydet, jotka toimivat louhintavaiheessa ajotunneleina. Näissä kohteissa työt alkoivat maanrakennustöillä ja avolouhinnalla ja vasta sen jälkeen päästiin aloittamaan tunnelien louhinta kallion sisään.

Pääurakoitsijan yhteystiedot asukkaille tarvittaessa:

 • työpäällikkö Mikko Piirainen, 044 551 55 31
 • vastaava mestari Paavo Kolehmainen, 040 716 56 79
 • louhintamestari Raimo Kastikainen, 040 564 53 52

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(a)kalliorakennus.com

Tekstiviesti räjäytyksistä

Jos haluat saada tekstiviestin noin puoli tuntia ennen tulevaa räjäytystä, ilmoita puhelinnumerosi Joel Makkoselle: joel.makkonen(a)kalliorakennus.com .

Finnoo II -urakan louhinnat

Finnoossa tunneleita oli louhittu jo Länsimetron Finnoon aseman louhintavaiheen yhteydessä, joten työt pääsivät alkuun valmiista tunneliperistä. Aikataulun kannalta kriittisintä oli saada huolto- / putkitunneli louhittua Länsimetron aseman ali lokakuuhun 2019 mennessä. Tässä onnistuttiin. Tunneleiden lisäksi urakkaan kuuluu pumppaamon rakentaminen kallion sisään Suomenojan nykyisellä puhdistamoalueella ja samaan yhteyteen paljon kanavia ja muita rakenteita ja rakennuksia maan päällekin. Uusi purkutunneli liitetään nykyiseen Suomenojan puhdistamon meripurkutunneliin, joka johtaa vedet 7,5 kilometrin päähän Gåsgrundin eteläpuolelle 15 metrin syvyyteen avomeren reunalle.

Pääurakoitsijan yhteystiedot asukkaille: TYL FMS, puh. 040 631 8700, finnoo2(a)srv.fi
 

Tekstiviesti räjäytyksistä

Tulemme ilmoittamaan myös tekstiviestillä ennen jokaista räjäytystä. Jos haluat saada tekstiviestin räjäytyksistä, ilmoita puhelinnumerosi osoitteeseen: finnoo2(a)srv.fi.  

3D-mallinnus viemäritunneleista

RockPlan on tehnyt lyhyet videot viemäritunneleista ja rakennettavasta pumppaamosta.