Näin Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen etenee

Luolastolouhintoja valmisteleva Mikkelän ajotunnelin louhinta käynnistyi joulukuussa 2014 ja valmistui syyskuussa 2015.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon luolaston ja maanpäällisten tilojen louhintatyöt käynnistyivät syyskuussa 2015 ja urakka päättyi helmikuussa 2018.

Puhdistamon louhintojen jälkeinen rakentaminen alkoi huhtikuussa 2018.

Viemäritunnelit Mikkelän ja meren rannan välillä louhitaan pääosin puhdistamon louhintojen jälkeen. Mikkelässä ja Finnoossa on osia viemäritunneleista louhittu jo aiempien urakoiden yhteydessä vuosina 2015–2017.

Puhdistamon koekäyttö ja jäteveden puhdistusprosessin ja lietteen käsittelyprosessin ylösajot vievät noin vuoden. Tavoitteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen käsittely siirtyvät Suomenojalta Blominmäkeen vuoden 2022 aikana.

Kuulumisia Blominmäen työmaalta

YIT:n kuukausitiedote 15.5.2020

Huhtikuussa työmaan kokonaisvalmiusaste nousi noin 46 prosenttiin. Rakennusteknisten töiden valmiusaste on noin 60 prosenttia, prosessi- ja koneistotöissä noin 21 prosenttia, LVISPR-töissä noin 10 prosenttia ja SIAtöissä noin yhdeksän prosenttia. Työmaan päivittäinen vahvuus on keskimäärin 400 henkilöä.

Maanpäällisissä rakennuksissa hallinto- ja korjaamorakennuksessa ovat edelleen käynnissä seinien tasoitustyöt, ovien asennus, väliseinätyöt sekä julkisivutyöt. Uusia rakennusteknisiä työvaiheita hallinto- ja korjaamorakennuksessa ovat maalaus-, alakatto- ja laatoitustyöt. Hallinto- ja korjaamorakennuksessa on myös laajasti käynnissä eri tekniikkatöitä, kuten sprinkleriasennustyöt, vesi-, viemäri-, lämpö- ja jäähdytysputkistojen runkotyöt sekä sähkö- ja kaapelointitöitä. Biokaasu- ja lieterakennuksen rakennusteknisissä töissä vesikattotyöt sekä kellarin maanvarainen lattia on saatu päätökseen ja tekniikan osalta sadevesiviemärit ovat valmistumassa ja sprinklerityöt alkamassa.  

Luolastossa on edelleen käynnissä betonirakenne-, harkkomuuraus- ja teräsrakennetöitä, sekä maanrakennus- ja pinnoitustöitä. Uusina työvaiheina rakennusteknisten töiden osalta luolastossa on käynnissä muun muassa polyureapinnoitusruiskutukset sekä ilmakuilujen lämmöneristysruiskutukset. Tekniikkatöistä luolastossa on käynnissä laajasti LV- ja IV-putkitukset ja sähkön johtoteiden asennus.
Prosessi- ja koneistotöissä prosessiputkitukset ovat käynnistymässä laajasti. Alkamassa olevia putkituksia ovat prosessiputkitukset C7-käytävällä, C5-käytävällä, C4-käytävän alaosassa ja hiekanerotuksessa. Mädättämöiden alatiloissa ja huoltokäytävällä sekä lietteen tiivistyksessä prosessiputkitukset ovat jo käynnissä. Jälkiselkeytysaltaissa kourujen asennukset ovat käynnissä sekä puhdistusprosessin alkupäässä sijaitsevat välpät on saatu asennettua. Välpät (kuvassa) toimivat ikään kuin ensisuodattimina, joiden tehtävänä on poistaa tulevasta jätevedestä isoimmat kappaleet.

Kuukausitiedote Blominmäki 4-2020_1_0.png

Katso Blominmäen 3D-animaatio

tuotettu vuonna 2016 (puhdistamon valmistumisajankohta siirtynyt sen jälkeen)

 

 

Puhdistamon rakenne. Klikkaa kuvaa nähdäksesi se suurempana.