Pumppaamot

​HSY:n toimialueella on yli 500 jätevedenpumppaamoa, joista  valtaosa on maan alla ja kolmisenkymmentä maan pinnalla. Valtaosa Helsingin alueen pumppaamoista rakennettiin 1960- ja 70-luvuilla, jolloin pääkaupunki kasvoi nopeasti. Melkein kaikki Helsingin 20:stä maan päällä sijaitsevasta pumppaamosta on tältä ajalta. Espoon ja Vantaan pumppaamot ovat kooltaan pienempiä ja niistä valtaosa on maan alla.   

Nykyisin jätevedenpumppaamoita rakennetaan muutama vuodessa. Uusia pumppaamoja tarvitaan kaupungin kasvaessa ja laajentuessa uusille alueille. Uudet pumppaamot pyritään toteuttamaan huomaamattomasti maan alle.

Pumppaamoilla on oma tärkeä tehtävänsä pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksessa. Pelkkä painovoima ei riitä kuljettamaan jätevettä useiden kymmenien kilometrien matkaa jätevedenpuhdistamolle asti, minkä vuoksi pumppaamoa tarvitaan paineistamaan jäteveden kulkua. Asuinalueen korkeusasema vaikuttaa myös oleellisesti pumppaamoiden tarpeeseen.

Suurimmat pumppaamot sijaitsevat Suutarilassa ja Pukinmäessä. Ne ovat kuin minikokoisia laitoksia. Niiden kautta kulkee päivittäin tuhansia kuutioita jätevettä Vantaalta ja Pohjois-Helsingistä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. 

Pumppaamot sijaitsevat asustuskeskusten liepeillä ja joissain tapauksissa pumppaamot saattavat aiheuttaa hajuhaittaa lähiympäristöönsä. Osa pumppaamoista on varustettu hajunpoistojärjestelmillä, jotka on toteutettu biologisina suodattimina. Muutamalla pumppaamolla on käytössä uuden tyyppinen aktiivihiileen perustuva kemiallinen hajunkäsittely. 

Pumppaamon hajuhaitasta voi antaa palautetta HSY:n palautelomakkeella. Asukkaiden antama palaute on tärkeässä roolissa, kun arvioimme hajunkäsittelyjärjestelmien rakentamista ja toimintatasoa.

Anna palautetta