Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017–​2026

Vesihuollon kehittämissuunnitelma kuvaa vesihuollon suunniteltua laajentumista

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän jäsenkunnat laativat ja pitävät ajan tasalla alueensa vesihuollon kehittämissuunnitelmia yhteistyössä alueen kunnallisen vesihuoltolaitoksen HSY:n kanssa. Kehittämissuunnitelmat kuvaavat vesihuollon kehittymistä asemakaavoituksen myötä sekä vesihuollon kehittymistä haja-asutusalueilla. 
 
HSY:n jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat päivitettiin samanaikaisesti vuosina 2016-17. Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmista laadittiin HSY:n jäsenkuntien laajuinen kooste HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017–2026.   HSY:n hallitus päätti 22.9.2017 kokouksessaan hyväksyä HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017–2026 ehdolla, että jäsenkunnat hyväksyvät omalta osaltaan kuntakohtaiset vesihuollon kehittämissuunnitelmat. 

HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026

Liite 1 Vesihuollon kehittämissuunnitelmakartta 2017-2026

Liite 2 Vesihuollon rakentamisalueet, asuin- ja muun rakentamisen alueet sekä vesihuollon selvitys- ja rakentamisalueet 2017-2026

Liite 3 Karttamerkintöjen selitykset

Liite 4 Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnin periaatteet

Liite 5 Vesihuollon kehittämisalueiden priorisoinnissa analysoidut alueet (kartta)

Liite 6 Priorisoinnin tulokset

Liite 7 Vesiosuuskuntia, -yhtiötä ja -yhtymiä koskevat kehittämistoimenpiteet

Vesihuollon toiminta-alue kuvaa aluetta, jolla vesihuoltolaitos tarjoaa nyt tai lähitulevaisuudessa vesihuoltopalvelua 

Vesihuollon toiminta-alue kuvaa aluetta, jolla vesihuoltolaitos on velvollinen tarjoamaan vesihuoltopalveluita ja jonka alueella kiinteistön tulee liittyä vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon. HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa kuusi vesiosuuskuntaa. Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämissuunnitelman liitteenä on vesihuollon toiminta-aluekartta 2016–2018, jossa on kooste HSY:n jäsenkuntien vesihuollon toiminta-aluekartoista 2016–2018. 

 HSY:n jäsenkuntien alueen vesihuollon toiminta-aluekartta 2016-2018