Kuninkaanlähde

​​​HSY:llä on yksi käytössä oleva pohjavesilaitos, Kuninkaanlähde Tuusulassa. 

Kuninkaanlähteen laitos sijaitsee Tuusulassa Maantiekylän​ alueella. Kuninkaanlähteen jakelualueeseen kuuluvat pääasiassa Korson, Vallinojan ja Vierumäen kaupunginosat Vantaalla.

Laitos on modernisoitu täysin viime vuosien aikana. Laitoksen uudessa puhdistusprosessissa vedestä poistetaan pohjavedelle tyypillinen hiilidioksidi ilmastamalla. Veden teknisen laadun parantamiseksi vesi kulkee luonnonmukaisen kalkkikivisuodatuksen läpi. Veden desinfiointi ultraviolettivalolla minimoi desinfiointikemikaalin käytön. Ennen talousveden verkostoon johtamista veteen lisätään pieni määrä sidottua klooriyhdistettä klooriamiinia, jotta vesi säilyy mikrobiologiselta laadultaan hyvänä.