Pitkäkoski ja Vanhakaupunki

​​​​Päijänteestä tuleva raakavesi puhdistetaan talousvedeksi Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Vedenpuhdistusprosessi on samanlainen molemmilla vedenpuhdistuslaitoksilla. 

Ensimmäiseksi raakaveteen lisätään ferrisulfaattia, joka saostaa vedessä olevaa orgaanista ainesta alhaisessa pH:ssa. Syntynyttä sakkaa hämmennetään, jolloin sakkahiutaleet törmäävät toisiinsa ja niiden koko kasvaa. Tämän jälkeen sakka erotetaan vedestä vaakaselkeytysaltaissa ja hiekkasuodattimissa. 

Ennen desinfiointia veden pH:ta nostetaan kalkkiveden avulla. Vedessä mahdollisesti olevat mikrobit tuhotaan otsonilla, joka myös parantaa veden hajua ja makua. Tämän jälkeen veteen syötetään hiilidioksidia, joka lisää veden alkaliteettia ja vähentää siten korroosiota. 

Jäljellä olevaa orgaanista ainesta poistetaan vielä kaksivaiheisessa aktiivihiilisuodatuksessa, jonka jälkeen vesi desinfioidaan UV-valon avulla. Lopuksi veteen lisätään sidottua klooria eli klooriamiinia mikrobikasvun rajoittamiseksi jakeluverkossa. Veden pH säädetään kalkkivedellä ja alkaliteetti hiilidioksidin avulla.​

Ylemmässä kuvassa Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos ja alhaalla Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos.