Hankkeen eteneminen

​Hiekkaharjun uuden vesitornin rakentaminen alkaa syksyllä 2017 ja sen on arvioitu valmistuvan kesäksi 2020. Rakennustöiden rinnalla toteutetaan erillisenä putkistourakkana hankkeen vaatimat verkoston muutostyöt. Hiekkaharjun nykyinen vesitorni voidaan poistaa käytöstä, kun uuden vesitornin käyttöönottotestaukset ja -tarkastukset on hyväksytysti suoritettu. Vanhan tornin purkaminen käynnistyy uuden tornin käyttöönoton jälkeen.

Hankkeessa tapahtunutta

HSY:n hallitus hyväksyi 21.8.2015 vesitornin hankesuunnitelman.

  • Rakennushanke käynnistyi hankesuunnitelman ja investointipäätöksen hyväksymisen jälkeen välittömästi kaavamuutoksen valmisteluun liittyvillä neuvotteluilla.
  • Vantaan kaupunki aloitti kaavamuutoksen valmistelun syksyllä 2015.
  • Suunnittelukilpailun voittajaksi vesitornin visuaalisesta ilmeestä valikoitui WSP Finland Oy:n ehdotus "Siluetti".
  • Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 17.10.2016 ja se tuli voimaan joulukuussa 2016.
    Hiekkaharjun vesitornin osallistumis- ja arviointisuunnitelma »

Uuden tornin rakennuslupa jätettiin 24.2.2017 ja se myönnettiin 4.7.2017.

Vanhan tornin purkulupahakemus jätettiin Vantaan kaupungille 6.6.2017 ja se myönnettiin 18.12.2018. Purkulupaa varten teetettiin rakennushistoriallinen selvitys sekä alustavat suunnitelmat purkamisjärjestelyistä.

HSY:n hallitus valitsi 16.6.2017 rakennusurakoitsijaksi YIT Rakennus Oy:n.