Usein kysyttyä

Miksi rakennetaan uusi vesitorni?

HSY:n vuosina 2013–2014 tekemässä kartoituksessa Hiekkaharjun vesitornin kunto todettiin sellaiseksi, ettei se pysty turvaamaan Itä-Vantaan alueen vedenjakelun alueen asukasmäärien kasvaessa. Vedenjakelun varmistamisen vaihtoehdoiksi nousivat vanhan tornin saneeraaminen, uuden tornin rakentaminen tai vesitorniton vedenjakelu. Arvioituaan selvitysten pohjalta eri vaihtoehtoja HSY:n hallitus totesi uuden tornin rakentamisen olevan vaihtoehdoista paras.

Missä uusi vesitorni sijaitsee?

Hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä tarkastelimme viittä eri sijoituspaikkaa uudelle vesitornille Tikkurilan painepiirin alueella. Paikan valitsemiseen vaikuttivat mm. rakennuspaikan olosuhteet, verkostomallinnus, tarvittavat verkoston muutokset. Sijoittelutarkastelut teimme yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Selvitysten perusteella totesimme, että uusi korvaava vesitorni on mahdollista rakentaa nykyisen vesitornin itäpuolelle Malmimäelle. Kohteessa toteutuu hyvin vesihuollon edellyttämät operatiiviset edellytykset, paikka antaa mahdollisuuden toteuttaa hanke kokonaistaloudellisesti edullisimmin ja maisemakuvallisesti torni sijoittuu alueelle, jossa vanhakin torni sijaitsee.

Vesitornin lopullinen ja tarkka sijainti Malmimäen päällä, sekä sille johtavan huoltotien sijainti, tarkentuvat kaavoitusprosessin käynnistyessä. Tornin lopulliseen paikkaan vaikuttavat niin tekniset tekijät (vesitornin korkeusaseman optimointi ja vesijohtojen reittien tarkempi suunnittelu vesitornin yhteyteen) kuin kaavoitusprosessin lopputuloskin.  ​ 

Kuvassa nykyisen vesitornin sijainti sekä keltaisella uuden vesitornin sijainti.

Kenen vastuulla hankkeen toteuttaminen on?

Hankkeen toteutusvastuu jakaantuu HSY:n sisällä vesihuollon toimialan investoinnit -osaston ja vedenpuhdistusosaston kesken.

Investointiosasto vastaa hankkeen suunnittelusta, urakoinninkilpailutuksesta ja aikanaan toteutushankkeen johdosta ja valvonnasta. Vedenpuhdistusosaston rooli tornin tulevana käyttäjänä on tärkeä osatekijä hankkeen johdon ja suunnittelijoiden muodostamassa tiimissä. Vedenpuhdistusosasto vastaa myös verkostoveden laadusta ja tuo suunnitteluun WSP (Water Safety Plan) ohjauksen sekä käyttöönottovaiheen

Tuleeko uuteen vesitorniin esimerkiksi näköalaravintolaa tai kahvilaa?

Hiekkaharjun vesitornin hankesuunnitelman mukainen säiliörakenne on tarkoitettu vesihuoltokäyttöön. Muun toiminnan, kuten esimerkiksi kahvilan, mahdollistava tornirakenne lisäisi rakentamiskustannuksia merkittävästi paitsi tilatarpeiden niin myös nykyisten turvallisuusvaatimusten vuoksi.

Milloin vanha vesitorni puretaan?

Vanhan vesitornin purkaminen on haasteellinen tehtävä ja se käynnistyy vuonna 2019, kun uusi vesitorni on valmis ja otettu käyttöön. Vanhan tornin purku tullaan tekemään huomioiden sen sijainti rakennusten ja teiden läheisyydessä.

Miksi vanha vesitorni puretaan? Eikö sitä voisi ottaa johonkin toiseen käyttöön?

Hiekkaharjun vanhan vesitornin betonielementtirakenteet ovat 1970-luvun ns. jännemenetelmällä toteutettuja. Ne ovat osoittautuneet haastaviksi niin kuntotarkkailun kuin saneerauksenkin osalta. Torni pitäisi saneerata täysin, jotta sen voisi ottaa toiseen käyttöön. Kunnostaminen olisi hyvin kallista. Lisäksi vanhoille, kunnostusta vaativille vesitorneille ei ole helppoa löytää muuta käyttöä. Tästä on tuoreimpana esimerkkinä vedenjakelukäytöstä poistettu Lauttasaaren vesitorni Helsingissä.

Jos et löytänyt tältä sivulta vastausta kysymykseesi, lähetä uusi kysymys joko sähköpostitse palaute(at)hsy.fi tai käytä sivujemme palautelomaketta.​