Verkostojen rakentaminen, kunnossapito ja saneeraus

​​​​​Rakennamme uutta vesihuoltoverkostoa sitä mukaa, kun kaupungit päättävät verkoston piiriin saatettavien kaava-alueiden rakentamisesta.

Laajennamme vesihuoltoverkostoa yhteistyössä kaupunkien maankäytön ja teknisen toimialan kanssa. Verkostoa laajennetaan vähitellen myös olemassa oleville haja-asutusalueille.

Vesihuoltoverkostojen piiriin liitettävät haja-asutusalueet määritellään kaupunkien vesihuollon kehittämissuunnitelmissa.

Verkostojen kunnossapito

Vesihuoltoverkostojen toimintakyvyn säilyttämiseksi teemme ennakoivasti kunnossapitotoimenpiteet, kuten verkostojen huuhtelut, puhdistukset ja tarkastukset. Tällä pyrimme estämään häiriötilanteet ja riskit vesi- ja viemäriverkostossa. Häiriötilanteiden keston minimoimme ympärivuorokautisen varallaolojärjestelmän avulla.

Tonttivesijohto ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omaisuutta, ja näin ollen niiden kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajalle.

Tonttijohtojen toimivuus ja kunto tulisi tarkastaa vähintään kymmenen vuoden välein.

Kuntotutkimus ja saneeraus

Saneeraamme ikääntymisen tai muun syyn vuoksi huonokuntoiseksi menneet vesijohdot ja viemärit. Verkoston kuntoa voidaan tutkia viemäreiden TV​-kuvauksella, joissa viemärit videokuvataan sisäpuolelta robottikameralla.

Vesijohtoverkoston kunnon tutkimiseen ei ole käytettävissä vastaavia menetelmiä, mutta vesijohtovuotoja etsitään aktiivisesti laitteilla, jotka rekisteröivät vuodon aiheuttamaa ääntä.

Olemme Suomen suurin maa​nalaisten putkistojen saneeraaja

Saneerauksessa ei ole olemassa vain yhtä joka kohteeseen sopivaa menetelmää, vaan teknistaloudellisesti edullisin menetelmä arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Pääosa viemäreistä saneerataan viemärikaivojen kautta sujuttamalla ilman kaivutöitä.

Vesijohtoja saneerataan sekä aukikaivamalla että niin sanotulla no-dig-menetelmillä, jotka vaativat melko vähän kaivamista.

Pyrimme järjestämään saneeraustyömaat siten, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän alueen asukkaita, liikennettä ja jalankulkua. Kohteissa, joissa kaivamattomien menetelmien käyttäminen ei ole mahdollista, pyrimme sovittamaan kaivutyöt yhteen muiden katualueella töitä tekevien tahojen kanssa aina kun mahdollista.​