Usein kysyttyä vesimaksuista ja laskutuksesta

​​Alla vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin vesihuollon maksuista.​​​​​​​

​Miksi vesihuollon maks​ut nousevat?

HSY:n hallitus päättää maksuista yleensä lokakuussa, budjettikäsittelyn yhteydessä. Vesimaksujen muutos perustuu vesihuoltolain 23 §:ään ja HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohtaan 4.2. 
 
Lain ja toimitusehtojen mukaan vesilaitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennetta muun muassa silloin, kun olosuhteissa tapahtuu olennainen muutos. Sellainen tapahtui, kun Helsingin, Espoon ja Vantaan vesilaitokset yhdistyivät HSY:n vesihuolloksi vuonna 2010. Vesilaitoksilla oli yhdistyessään toisistaan merkittävästi poikkeavat taksat, joten HSY:n hallitus päätti yhtenäistää ne.
Toimitusehdot antavat mahdollisuudet vesimaksun nostoon myös silloin, kun investointikustannuksissa tapahtuu olennainen muutos. Vesimaksujen korotukset kattavatkin uudet, välttämättömät laitos- ja verkostoinvestoinnit. Niillä myös maksetaan mittavat saneeraukset, jotka turvaavat vesihuollon toimintavarmuuden. 

​​​Mistä saan lisätieto​​​ja vesimaksuista? 

Voimassaolevat vesimaksut löytyvät hinnastostam​me​. Sivuillamme on myös laskurit vesimaksulle​ ja liittymismaksulle. Lisäksi vesilaskussa on  asiakaspalvelumme puhelinnumero, johon soittamalla saa lisätietoja ja voi tilata kirjallisen lehtisen vesimaksuista.

​​Miten veden perus​maksu lasketaan?

Perusmaksun suuruus P (€/kk) lasketaan seuraavasti:
P=p*k*PAJ
 
p = palvelukerroin
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin (0,5...3)
PAJ = kiinteä perusmaksu (€/kk) kerrosalaluokkien (A...J) sisällä
 

Palvelukerroin p​ ​

​Vesi, jätevesi ja hulevesi yhteensä​p= 1,0
​pelkkä vesi​p= 0,4
​pelkkä jätevesi​p= 0,4
​pelkkä hulevesi​p= 0,2
Perusmaksun kiinteistötyypit ja niiden mukaiset kertoimet (k)​ ​
​Omakoti- ja paritalo​3,0
​Rivi- ja ketjutalo​2,7
​Kerrostalo​2,5
​Teollisuusrakennus​2,2
​Liikerakennus​2,0
​Toimistorakennus​1,8
​Julkinen rakennus (jonka pääkäyttötarkoitus on muu kuin toimisto)​1,6
​Urheilu- ja liikuntahallit​1,3
​Varastot, teollisuusvarastot ja pysäköintihallit​1,0
​Erityistapaukset (puistot, kentät, tunnelit, suihkulähteet ym.)​0,5
​Kerrosala, k-m2​Maksuluokka​Perusmaksun laskentaan käytetty kerrosala, k-m2​PAJ
€/kk
(veroton)
PAJ
€/kk
(sis. alv. 24 %)
​0–100​A​100​1,56​1,93
​101–250​B​175​2,73​3,39
​​251–350C300​4,68​5,80
​351–500​D​425​6,63​8,22
​​501–1000E​750​11,70​14,51
​1001–2000​F​1500​23,40​29,02
​2001–4000​G​3000​46,80​58,03
​4001–7000​H​5500​85,80​106,39
​7001–10 000​I​8500​132,60​164,42
​​>10 000J​​15 000​234,00​290,16
Kiinteä perusmaksu (€/kk) kerrosalaluokkien (A…J) sisällä määritetään kunkin luokan keskeltä kertomalla kerrosala perusmaksun yksikköhinnalla € / m2 / kk, eli euroa kerrosneliöltä kuukaudessa,  ja kiinteistötyyppikohtaisella kertoimella (0,5…3).​

Esimerkiksi maksuluokka C: PAJ = 300 k-m2 * 0,0156 €/k-m2/kk = 4,68 €/kk (ilman arvonlisäveroa)
Vedenkäyttöpaikan perusmaksu on kuitenkin kerrosalasta riippumatta aina vähintään alimman maksuluokan (A) suuruinen laskettuna 100 m2:n kerrosalan mukaan. Perusmaksu voi olla enintään ylimmän maksuluokan (J) suuruinen laskettuna 15 000 m2:n kerrosalan mukaan.Jos kiinteistön kerrosala kasvaa niin, että sen maksuluokka vaihtuu, lasketaan perusmaksu uuden maksuluokan mukaisesti.Kaikkiin perusmaksuihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveroprosentin mukaisesti.

Esimerkki:
Omakotitalo, kerrosneliöala 200 m2.  Kiinteistö saa HSY:ltä vesi-, jäte- ja hulevesipalvelut.
k = 3 (kiinteistötyypin mukaan)
PAJ = 2,73 €/kk (maksuluokka B, 101-250 k-m2, alv 0 %)
p = 1 (vesi, jätevesi, hulevesi)

Ilman arvonlisäveroa:
P = 3 * 2,73 €/kk * 1 = 8,19 €/kk
     
Arvonlisäverollisena (vero alkaen 1.1.2013 24 %):
P = 3 * 3,39 €/kk * 1 = 10,17 €/kk

Koko vuoden perusmaksun suuruus saadaan kertomalla kuukausittainen arvonlisäveroton summa 12:lla ja arvolisäveron määrällä:
P = 8,19 €/kk * 12 kk * 1,24 = 121,87 €
Loppusummissa voi esiintyä pyöristyksistä johtuvia eroja.
 

Paljonko verorahoja käyte​tään HSY:n vesihuollon toimintaan? 

Ei yhtään. Vesihuoltomme toiminta katetaan vesimaksuilla. Se koostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta sekä uusille liittyjille tarkoitetusta liittymismaksusta. 
 
Perusmaksulla katetaan putkiverkoston ja vedenpuhdistus- ja jätevedenpuhdistuslaitosten ylläpito. Käyttömaksuilla katetaan veden käsittelyn ja jäteveden puhdistuksen aiheuttamat kustannukset.  Liittymismaksulla puolestaan katetaan vesihuollon toteuttamiskustannukset eli uuden verkoston rakentaminen.
 

Miksi täysin erillisten asuntojen vedenkulutusta ei voi mitata ja laskuttaa täysin erikseen?

Kullekin kiinteistölle saa yhden liittymän ja jokaista liittymää kohden tulee yksi vesimittari, jonka perusteella laskutamme. Huoneistokohtaiset vesimittarit taas ovat kiinteistöjen omia vesimittareita, joiden laskutuksen hoitaa taloyhtiö.


​​Mitä liitostyön kokonaisla​skutushintaan sisältyy? 

Vesijohto- tai viemäriliitostyön kokonaislaskutushintaan sisältyy putkiasentajat, liitostyö ja -tarvikkeet, mittarin asennus, liitoskohtien kartoitus ja merkkikilven asennus.
 
Kaivu- ja täyttötyöstä vastaa työn tilaaja. Muista, että liittymissopimus on allekirjoitettava ennen töiden tilaamista. Lisäksi kiinteistön omistaja maksaa erillisen liittymismaksun vesi- ja viem​äriverkostoon liittymisestä. ​​

Mikä on kiinteistön kerrosala?

Kiinteistön kerrosala on kaikkien kiinteistöllä olevien rakennusten kaikkien kerrosten ulkoseinien yhteenlaskettu pinta-ala. Mukaan lasketaan kaikki rakennukset riippumatta siitä, onko niissä vesipistettä.

Kiinteistön kerrosala on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 115 §:ssä. Kiinteistön kerrosala ei ole sama kuin huoneistoala, joka lasketaan yhtä huoneistoa ympäröivien seinien sisäpintojen mukaan.

Käyttämämme kiinteistön kerrosala on kiinteistön rakennusluvan mukainen ja tarvittaessa kerrosalatiedon voi tarkistaa kaupungin rakennusvalvonnasta.

Miksi kiinteistön kerrosalaa käytetään perusmaksun laskennassa?

Kiinteistön kerrosala yhdessä kiinteistötyypin kanssa kuvaa parhaiten kiinteistön potentiaalista vedenkulutusta. Potentiaalinen vedenkulutus taas vaikuttaa vesilaitoksen verkostokapasiteetin kokoon ja sen kustannuksiin. Tällä tavoin arvioimme perusmaksulla, kuinka paljon yksittäinen kiinteistö maksaa kattaakseen ns. oman osuutensa vesilaitoksen verkostokapasiteetista. 

Käyttämämme kerrosalaan perustava laskentakaava on yleisesti käytössä valtakunnallisesti ja vesihuoltolaitosten maksuja koskevien ohjeiden ja suositusten mukainen. Suosituksia on ollut valmistelemassa Vesilaitosyhdistys, Kuntaliitto ja kuluttajaviranomainen.