Maksaminen ja maksun viivästyminen

​​Lasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Muista aina ilmoittaa laskun viitenumero maksun yhteydessä.

Maksun viivästyminen

Jos tarvitset laskullesi maksuaikaa, ota ennen eräpäivää yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu(at)hsy.fi. Ilmoitathan viestissäsi ainakin laskun numeron. Emme siirrä eräpäivää pysyvästi esimerkiksi palkkapäivän takia.

Viivästyneestä maksusta perimme kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun alkuperäisestä eräpäivästä lähtien. Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme viisi euroa.

Jätelain mukaan jätelaskusta voi tehdä muistutuksen HSY:lle 14 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Maksu on suoraan ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä. Vesi- ja muut laskut peritään tarvittaessa oikeusteitse.

Veden toimituksen keskeyttäminen

Jos vesilaskua ei ole maksettu määräaikaan mennessä, HSY:llä on muun muassa oikeus keskeyttää veden toimitus sekä jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden vastaanotto.

Ennen palvelun uudelleen kytkemistä on kaikki avoimet vesilaskut sekä kulloinkin voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaiset sulku- ja avausmaksut oltava kokonaisuudessaan maksettu.  Suorituksen pitää näkyä reskontrassamme ennen kuin veden toimitus voidaan kytkeä uudelleen. Lisäksi reskontrallemme on ilmoitettava sulkemisajankohdan vesimittarilukema sähköpostitse ​​osoitteeseen luotonvalvonta@hsy.fi.

HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti emme korvaa vedenjakelun keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.