Veden laatuhäiriöt

Jos havaitset vikaa hanaveden laadussa

Pääkaupunkiseudun vesijohtoverkoston käyttövarmuus on erittäin hyvä. Joskus joudumme sulkemaan verkoston osia paikallisesti esimerkiksi putkistojen uusimisen, vuotokorjausten tai verkostohuuhteluiden vuoksi.  Pyrimme ilmoittamaan käyttökatkoista aina etukäteen.

Korjaustöiden jälkeen vesijohdoista voi irrota saostum​ia tai ruostetta, mikä aiheuttaa veden laadun hetkellisiä muutoksia, kuten värivirheitä ja sameutta. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme veden juoksutusta, kunnes se on väritöntä ja kirkasta.

Jos havaitset vikaa veden laadussa, juoksuta vettä runsaasti kaikista hanoista noin kymmenen minuuttia ja tarkkaile veden laadun muutoksia. Jos juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään, joka tutkii, millaisena vesi tulee taloon.

Vikapäivystys 24 h

Vesihuollon päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista kuten vesijohtovuodoista, vesikatkoista, vesimittarin vuotamisesta sekä puuttuvista ja viallisista kaivonkansista. Numerosta voit myös kuunnella tiedotteen äkillisistä häiriötilanteista, joita parhaillaan korjataan.
 
Päivystysnumero: 09 1561 3000
 

Varmistathan ennen soittoasi, ettei ongelma johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä. Huomioithan myös, että kiinteistön omistaja vastaa tonttiviemäritukosten avaamisesta.​

​Käyttövesi lämmitetään kiinteistöjen omissa lämminvesijärjestelmissä. Emme vastaa kylmän käyttöveden lämmityksestä emmekä mahdollisista kuuman veden jakelukeskeytyksistä.  Lämmintä vettä koskevissa vikatilanteissa pyydämme kääntymään kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen. 

Tietoa veden laadusta ​​»

Miksi juomavesi ​​​on joskus harmaan sameaa? 

Harmaus tai maitomainen samennus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.
 
Mitä tehdä, kun hanavesi o​​n ajoittain ruskeaa? 
Jos vesi on ruskeaa, juoksuta vettä runsaasti kaikista hanoista noin kymmenen minuuttia ja tarkkaile veden laadun muutoksia. Kun vesi kirkastuu juoksuttamalla, se on taas turvallista juotavaa.


Jos juoksutuksen jälkeen vesi ei ole väritöntä ja kirkasta, ota yhteyttä isännöitsijään tai huoltoyhtiöön, joka tutkii, millaisena vesi tulee taloon. Häiriön aikana pitäisi katsoa erityisesti vesimittaria lähimmän hanan veden laatu, jotta nähtäisiin, onko taloon tulevassa vedessä vikaa.

Useimmiten veden ruskea väri johtuu talon putkistosta irtoavasta rautasakasta. Toisinaan ruostetta voi joutua veteen vesijohtoverkoston korjaustöiden ja vedenjakelukatkosten aikana. 

Ruoste voi liata pyykkiä ja tukkia hanojen poresuuttimia. Jos pyykinpesukone on päällä vedenjakelukatkoksen alkaessa, pysäytä pesukone ja sulje koneeseen yhteydessä oleva vesihana. Laita pyykinpesukone päälle vasta sen jälkeen, kun hanasta tuleva vesi on väritöntä ja kirkasta.

Mitä tehdä, jos hanasta ei tule kuumaa vettä?

Kuuman veden tulo voi joskus katketa yllättäen, mikä johtuu usein kiinteistön oman lämmitysjärjestelmän tai kaukolämpöverkoston häiriöstä. HSY ei vastaa lämpimän veden jakelusta, joten vikatilanteissa kannattaa kääntyä kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen.

Miksi vedessä on aamui​​sin paha maku? 

Vesi on seissyt yön talon putkistossa, ja jos vedenkulutus on muutenkin vähäistä ja putkisto vanha, veteen voi tulla bakteeritoiminnan tuloksena ummehtunut maku. Juoksutus auttaa tähänkin vaivaan.