​​Vuotohyvitysanomukseen liittyvät ohjeet

Lue vesimittari viipymättä vuodon ilmenemisen jälkeen sekä toisen kerran heti korjauksen jälkeen. Vuotohyvitysanomuksen
voi tehdä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@hsy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
Kirjaamo
PL 100
00066 HSY

Kirjoita sähköpostin tai kirjeen otsikkokenttään Vuotohyvitysanomus "käyttöpaikan numero".

Anomuksessa on:

 • ilmoitettava asiakkaan yhteystiedot
 • esitetään selvitys vuodosta: vuotopaikka, arvio vuotaneen veden määrästä ja vuodon ajankohdan
  pituudesta, vuodon syy, putkimateriaali ja sen ikä sekä muut asiaan mahdollisesti vaikuttavat tiedot.

Lisäksi anomukseen käsittelyä helpottavat

 • vuotokorjauksen suorittaneen tai vuodon tutkineen asiantuntijan lausunto sekä valokuva vuotokohdasta
 • viimeisin vesilasku tai poimia siitä käyttöpaikan numero ja asiakasnumero
 • kiinteistön vedenkulutustiedot mikäli anomus tehdään yli kuukauden viiveellä korjauksesta
 • kopiot kiinteistön vesijohto- ja viemärilaitteistopiirustuksista vuotokohdasta ja sen läheisyydestä.

Anomuksen puutteellisuus voi viivästyttää asian käsittelyä.

HSY:ssä noudetaan seuraavia periaatteita vuotohyvityksistä päätettäessä:

 • veden käyttömaksusta ja vesihuollon perusmaksuista ei myönnetä vuotohyvitystä
 • jäteveden käyttömaksun osalta vuotohyvityksen myöntämistä voidaan harkita asiakkaan toteen näyttämästä vuotovesimäärästä, mikäli kiinteistöltä laitoksen viemäriin johdetun jäteveden määrä on
  olennaisesti kiinteistön käyttämän veden määrää pienempi. Käytännössä olennaisena ei voida pitää
  alle 100 m3:n vuotovesimäärää ja vuotohyvitystä voidaan maksaa vasta sen ylittävältä vuodon
  osalta
 •  jos vuotovedet ovat valuneet maahan tai hulevesiviemäriin, on hyvitys pääsääntöisesti 100 % jäteveden
  käyttömaksusta. Jos vuotovedet ovat valuneet jätevesi- tai sekavesiviemäriin, on hyvitys pääsääntöisesti
  50 % jäteveden käyttömaksusta
 • vuodon edellytetään tapahtuneen vaikeasti havaittavassa paikassa, eikä se saa johtua asiakkaan
  vastuulla olevista viallisista kvv-laitteista, joiden kunnon asiakas voi tarkastaa. Hyvityksen ulkopuolella
  jäävät esim. asiakkaan itse rakentamat paineellistetut kastelujärjestelmät ja vuotavat hanat.
 • vuotohyvitys myönnetään takautuvasti enintään yhden vuoden pituiselta vuotoajalta. Aika lasketaan
  siitä kun vuoto korjattiin. Anomus on tehtävä vuoden sisällä vuodon havaitsemisesta.

Lisätietoja vuotohyvitysanomuksista ja niiden käsittelytilanteesta voi tiedustella HSY:n asiakaspalvelusta
puh. 09 1561 2110.