Pumppaamoiden ja viemärin ylivuodot sekä hajuhaitat

Pääkaupunkiseudulla on yli 500 jätevedenpumppaamoa. Pumppaamot sijaitsevat asutuskeskusten liepeillä, ja joissain tapauksissa pumppaamot saattavat aiheuttaa hajuhaittaa lähiympäristöönsä. Osa suurimmista pumppaamoista on varustettu kemialliseen suodatusmassaan perustuvilla hajunpoistojärjestelmillä. Pienempien pumppaamoiden poistoilma johdetaan joissakin kohteissa hajua poistavan aktiivihiilipatruunan läpi. HSY:llä on käytössä yksi biologinen hajunpoistaja Espoossa.

Ylivuodot ovat tilanteita, joissa jätevettä joutuu verkostosta tai pumppaamoista ympäristöön. Ylivuotoja syntyy vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Ylivuodot johtuvat yleensä rankkasateista ja sulamisvesistä, sähkökatkosta pumppaamolla tai verkoston rikkoutumisesta/ tukoksesta.

Raportoimme kaikista ylivuodoista sekä HSY:n verkkosivuilla että vuosiraportoinnin yhteydessä.

Jos epäilet ylivuotoa, ilmoita siitä meille 24h vikapäivystysnumeroomme  09 1561 3000

Olemme varautuneet ylivuototilanteisiin ennalta mm. pumppaamoiden teknisillä ratkaisuilla, valvomalla pumppaamoita ympäri vuorokauden, hankkimalla siirrettäviä varavoimakoneita sähkökatkojen varalle ja verkoston säännöllisellä kunnonvalvonnalla. Jätevesiverkostojen ja pumppaamoiden saneeraukset nähdään HSY:llä pitkällä aikavälillä ensisijaisena keinona ylivuotojen torjunnassa.

Lue lisää jätevedenpumppaamoistamme »

Pumppaamon hajuhaitasta voi antaa palautetta palautelomakkeellamme »
Asukkaiden antama palaute on tärkeässä roolissa, kun arvioimme hajunkäsittelyjärjestelmien rakentamista ja toimintatasoa.