Usein kysyttyä vesikatkoista

​​​​​Varmistathan ennen yhteydenottoasi, ettei ongelma johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä. Huomioithan myös, että kiinteistön omistaja vastaa viemäritukosten avaamisesta.

Hanasta ei tule vettä, mitä teen?

Varmista huoltoyhtiöltä tai isännöitsijältä, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä. Jos ei, ota yhteyttä HSY:n vikapäivystykseen, puh. 09 1561 3000.

Päivystysnumeroon voit ilmoittaa vikatilanteista, kuten

  • vesijohtovuodoista
  • vesikatkoista
  • vesimittarin vuotamisesta.

 Numerosta voit myös kuunnella tiedotteen ajankohtaisista häiriötilanteista, joita parhaillaan korjataan. Tiedotamme vedenjakeluhäiriöistä myös verkkosivuillamme: www.hsy.fi/vesikatkot

Mistä saan vettä jakelukatkoksen aikana?

Äkillisissä vedenjakeluhäiriöissä järjestämme useimmiten katkoalueelle väliaikaisen vedenjakelupisteen mahdollisimman pian. Vettä voi käydä noutamassa sieltä omaan astiaan. Ilmoitamme vedenjakelupisteen sijainnin tiedotteessamme.  Kotona kannattaa pitää kannullinen vettä jääkaapissa häiriötilanteiden varalle.

Vesi on ruskeaa, voiko sitä käyttää?

Ruskea väri johtuu useimmiten talon putkiston ruosteisuudesta. Ellei kyse ole katkoksen jälkitilanteesta, on syytä ottaa yhteyttä taloyhtiön edustajaan, kuten isännöitsijään tai huoltoyhtiöön tai HSY:n vesihuollon vikailmoitusnumeroon 09 1561 3000 tai asuinkuntasi ympäristöterveyden asiakaspalveluun.

Häiriön aikana pitää katsoa erityisesti vesimittaria lähimmän hanan veden laatu, jotta nähdään, onko taloon tulevassa vedessä vikaa.

Ruoste voi liata pyykkiä ja tukkia hanojen poresuuttimia. Kun vesi kirkastuu juoksuttamalla, se on taas turvallista juotavaa.

Mitä tehdä, jos hanasta ei tule kuumaa vettä?

Kuuman veden tulo voi joskus katketa yllättäen, mikä johtuu usein kiinteistön oman lämmitysjärjestelmän tai kaukolämpöverkoston häiriöstä. HSY ei vastaa lämpimän veden jakelusta, joten vikatilanteissa kannattaa kääntyä kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen.

Miksi juomavesi on joskus harmaan sameaa?

Harmaus tai maitomainen samennus vedessä on ilmaa, joka purkautuu hieman lämmenneestä vedestä pieninä kuplina. Seistessään vesi kirkastuu alhaalta ylöspäin parissa minuutissa. Ilmiö on luonnollinen ja vaaraton. Se näkyy kuumassa vedessä lähes aina.

Milloin ilmoitatte vesikatkoista?

Vesikatkoista ilmoitetaan vähintään 2 vuorokautta ennen katkoa ja tämä on yleisesti hyväksytty käytäntö. Vesikatkon tarkkaa aikaa ei voi arvioida useampaa vuorokautta etukäteen. Olemme käytännössä todenneet, että aikaisempi tiedottaminen johtaa liian usein uudelleentiedottamiseen. Vedenjakelukatko alkaa hyvin tarkalleen ilmoituksessa olevalla hetkellä. Ilmoituksessa oleva päättymisaika on arvio mutta, yleensä ne pitävät hyvin paikkaansa. Mikäli tilanne muuttuu oleellisesti eli katko pitenee jostain syystä merkittävästi, tiedotamme siitä tekstiviestitse ja nettisivuillamme.

Äkillisistä vedenjakeluhäiriöistä tiedotamme, kun meillä on selvillä katkon vaikutusalue.

Miten voitte katkaista vedet esim. päiväkodilta, palvelutalolta tai teollisuuskiinteistöltä?

Toimitusehtojemme mukaisesti meillä on oikeus katkaista vedenjakelu huoltotöiden vuoksi. Jos veden käyttäjän toiminta on niin kriittistä, että vedenjakelu ei saa katketa, asiakaskiinteistö voi tilata palvelun, jolla kiinteistö voidaan vesittää paineelliseksi niin, ettei katkoa edes huomaa. Pakkaskauden ulkopuolella HSY:ltä voi myös tiedustella kiinteistön ”letkutusta” vesikatkon ajaksi eli veden toimittamista pintaverkon kautta. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista eli se tutkitaan tapauskohtaisesti. Tämä palvelu tilataan asiakaspalvelumme kautta.  Tällaisen palvelun voi tilata myös yksityiseltä toimijalta, esimerkiksi Eerola-Yhtiöiden puhdasvesipalveluilta. Kiinteistö vastaa itse palvelun tilaamisesta ja sen kustannuksista. Nämä palvelut voi tilata vain kiinteistön omistaja, huoltoyhtiö tai isännöitsijä.

Vesivahingot

Kiinteistön vesivahingon sattuessa täytyy ensin tarkistaa, onko vesivahinko aiheutunut kiinteistön vesikalusteista tai vesijohdoista. Jos vesivahingon aiheuttajaa ei löydy kiinteistöstä, on hyvä olla yhtey​dessä HSY:hyn ja selvittää, onko yleisessä vesijohdossa ollut vuoto. Yhteystiedot löydät korvaushakemusohjeesta »​ .

HSY:n vesijohtoja rikkoontuu silloin tällöin maan liikkeiden kuten routimisen vuoksi. Jos todetaan, että veden tulviminen on johtunut vesijohtomme rikkoontumisesta,  korvaamme vuodosta aiheutuneet välittömät omaisuusvahingot.