#typpikuorma

Proteiinin liikasyönti kasvattaa typen määrää 
jätevedenpuhdistamoilla

 

Jätevedenpuhdistamoihin tuleva typpikuorma pk-seudulla on noussut tasaisesti vuosikymmenten ajan. Vuodesta 1999 vuoteen 2019 kasvua on ollut 50 %. Vuonna 2019 kasvu jatkui edelleen ja on suurin vuoden 1999 jälkeen. Yhtenä syynä typpikuorman kasvuun on proteiinin syönnin lisääntyminen. Ylimääräinen proteiini, jota keho ei tarvitse, poistuu kehosta muun muassa typpenä virtsan mukana jäteveteen. Pk-seudulla Viikinmäen jätevedenpuhdistamo puhdistaa typestä lähes 90 %, mutta silti typpeä päätyy Itämereen aiheuttaen rehevöitymistä.

Typpikuorma1999-2019.jpg

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan tällä hetkellä Viikinmäellä ja Suomenojalla. Suomenojan jätevedenpuhdistamon toiminnan rajat tulevat pian vastaan ravinnekuormituksen ja pk-seudun väestömäärän kasvaessa ja HSY onkin rakentamassa Espoon Blominmäkeen uutta jätevedenpuhdistamoa. Vuonna 2022 valmistuva Blominmäki tarjoaa lisää puhdistustehoa ja kapasiteettia, jotta jätevedet pystytään edelleen puhdistamaan tehokkaasti. Lue tästä linkistä lisää.