Mikä on ilmastonmuutos?

​​
Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Kasvihuonekaasuista tärkein on hiilidioksidi. Sitä muodostuu erityisesti kivihiilen, öljyn ja maakaasun käytöstä. Pää​kaupunkiseudulla kasvihuonekaasuja syntyy eniten lämmityksestä, sähkönkulutuksesta ja liikenteestä.

Ilmakehä toimii maapallolla kuten lasikatto kasvihuoneessa – lämmittäen. Kasvihuonekaasut päästävät lasikaton tapaan auringon säteilyn läpi maapallolle. Sen sijaan ne eivät päästä kaikkea maapallolta heijastuvaa lämpösäteilyä takaisin avaruuteen.

Tällä hetkellä kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä kasvaa jyrkästi, minkä vuoksi yhä suurempi osa auringon säteilystä jää lämmittämään maapalloa. Kasvihuoneen lasikaton kykyä toimia valikoivana suodattimena – auringon säteily pääsee sisään, mutta lämpösäteily ei samassa määrin ulos – kutsutaan kasvihuoneilmiöksi. Ilmastonmuutos johtuu kasvihuoneilmiön voimistumisesta.

Maapallon keskilämpötila on noussut lähes yhden asteen runsaassa sadassa vuodessa, ja seuraukset ovat jo nähtävissä. Ilmastonmuutoksen seurauksena merenpinta nousee, sademäärät ja tulvat lisääntyvät ja toisaalla kuivuuskaudet yleistyvät. Ilmaston lämpenemisen edetessä riskit kasvavat. Maapallon juomaveden saanti ja ruoantuotanto ovat vaarassa huveta ja luonnon monimuotoisuus kärsii. Kaupunkiseuduilla haavoittuvuus sään ääri-ilmiöille kasvaa.

Voimme hillitä ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutosta ei voida enää täysin estää. Joudumme sopeutumaan maapallon lämpenemiseen ja sen seurauksiin. Ilmastonmuutosta voidaan kuitenkin hillitä. Tärkein keino hillitä ilmastonmuutosta on vähentää fossiilisia polttoaineita ja vaalia hiiltä sitovia nieluja, kuten metsiä. Päästöjen pienentämisessä on oleellista energian säästäminen ja tehokas hyödyntäminen sekä sen tuottaminen uusiutuvin ja päästöttömin menetelmin.

Jokainen voi kulutustottumuksillaan vaikuttaa omiin kasvihuonekaasupäästöihinsä. Liikenteestä syntyviä päästöjä voi vähentää suosimalla julkista liikennettä, pyöräilemällä tai kävelemällä töihin tai kauppaan. Myös ruokavalinnoilla voi vaikuttaa päästöihin. Voi esimerkiksi vähentää naudanlihan käyttöä sekä huolehtia, että ruokaa ei päädy lautaselta roska-astiaan. Vaikutuksiltaan suurimpia yksittäisiä ilmastotekoja ovat lentomatkailun vähentäminen ja asumisen energiankulutuksen pienentäminen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii meidän kaikkien panosta.