Mäkelänkatu

​​​​​​​Mittaamme katukuilujen ilmanlaatua Mäkelänkatu 50:ssä. Mittausaseman tulokset kuvaavat ilmanlaatua katuympäristössä, jossa on vilkas liikenne ja rakennukset heikentävät saasteiden laimenemista.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten, mustan hiilen,  hiilidioksidin, otsonin ja PAH-yhdisteiden  pitoisuuksia. Mittausasemalla tehdään myös laajaa ilmanlaatuun liittyvää tutkimusta.

Kuvassa näkyvät ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).