Kehä III, Varisto

Mittaamme Kehä III:n ilmanlaatua Varistossa vuoden 2020 ajan. Mittaukset kuvaavat ilmanlaatua vilkasliikenteisen Kehä III:n varrella.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia.

Kuvassa ovat ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).