Vartiokylä

​​​​​Mittaamme ilmanlaatua Vartiokylässä Huivipolulla. Mittausaseman tulokset kuvaavat ilmanlaatua pääkaupunkiseudun pientaloalueilla.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, pienhiukkasten ja otsonin sekä syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuuksia.

Kuvassa näkyvät ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).​​