Länsisatama

​​​​​​​​​Mittaamme Länsisataman satamatoiminnan ja liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun vuosina 2019-2020. Mittausasema sijaitsee osoitteessa Tyynenmerenkatu 8, aivan Länsiterminaali 1:n vieressä.

Mittausasemalla mitataan muun muassa typpidioksidin, rikkidioksidin, ja pienhiukkasten pitoisuuksia. Mittaukset ovat osa Helsingin Sataman ympäristöluvan mukaista ilmanlaatuvaikutusten tarkkailua.

Kuvassa näkyvät ilmanlaatuindeksit viimeisten 12 tunnin ajalta (tarkistamattomia tuntiarvoja).