Kun ilmanlaatu heikkenee

Ilmansaasteet voivat heikentää ilmanlaadun huonoksi tai erittäin huonoksi. Saasteita voi kertyä hengitysilmaan säätilan, katupölyn, liikenteen pakokaasujen tai savun vuoksi. Niitä voi myös kulkeutua ilmavirtausten mukana.  

Ilmansaasteet voivat aiheuttaa terveyshaittoja.

Toimi näin, jos saat oireita:

  • hoida ja lääkitse oireitasi
  • siirry puhtaampaan ilmaan, sisälle tai kauemmas liikenteestä
  • vältä raskasta liikuntaa ulkona
  • älä saastuta ilmaa omalla toiminnallasi
  • seuraa ilmanlaatua ja tilannekuvausta verkkosivuiltamme ».

Miten ilmanlaadun heikkenemiseen on varauduttu?

Ympäristöviranomaiset tiedottavat asukkaille toimenpiteistä ja suosituksista, jos ilmanlaatu heikkenee. Tavoitteena on estää terveyshaitat ja ilmanlaadun heikentyminen edelleen. HSY tiedottaa asukkaille ilmanlaadusta sekä siitä, kuinka pitkäksi aikaa ja millä alueilla ilmanlaadun odotetaan heikkenevän.

Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on yhteinen varautumissuunnitelma ilmanlaadun heikkenemisen varalle. Siihen on kirjattu toimenpiteet ja vastuut erilaisissa ilmanlaadun tilanteissa.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintasuunnitelmaan on puolestaan kirjattu keinot pakokaasupäästöjen vähentämiseksi:

  • tehostettu viestintä ja vaikuttaminen autoilijoihin
  • laajennettu liityntäpysäköinti 
  • maksuton joukkoliikenne.