Uudenmaan mittaukset

​Seuraamme Uudenmaan ilmanlaatua mittaamalla Lohjalla. Toinen mittausasema kiertää vuosittain vuoroin Kirkkonummella, Porvoossa, Keravalla, Järvenpäässä tai Hyvinkäällä. 

Mittaamme näissä kaupungeissa typpimonoksidin, typpidioksidin ja erikokoisten hiukkasten pitoisuuksia. Lisäksi mittaamme Uudellamaalla PAH- yhdisteitä pientaloalueella sekä kartoitamme yhdeksässä kunnassa typpidioksidin pitoisuuksia yksinkertaisella keräinmenetelmällä.

Kokoamme tiedot alueen liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon päästöistä vuosittain. Uudellamaalla tutkitaan myös ilmansaasteille herkkien jäkälien kuntoa. Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelma on päivitetty vuosille 2019-2023. Voit tutustua siihen täällä: Uudenmaan ilmanlaadun seurantaohjelma vuosille 2019-2023

Seuraamme Uudenmaan ilmanlaatua yhteistyössä alueen kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Arvio ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä julkaistaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuna.

Lue lisää Uudenmaan ilmanlaadusta:

Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2018 ja kehitys vuosina 2004-2018
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2017
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2016
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2015 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2014
Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2014
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2004-2013