Hulevesi

Olemme tarkistaneet ja kaupungit ovat vahvistaneet huleveden viemäröintialueen. Tutustu tarkemmin huleveden viemäröintialueeseen kartalla ja  huleveden perusmaksun laskutusperusteisiin.


Mitä hulevesi on?


Kun vettä sataa tai lumi sulaa, syntyy rakennetussa ympäristössä hulevettä. Hulevesi on sade- ja sulamisvettä, joka virtaa pois maan pinnalta, rakennusten katoilta ja muilta vastaavilta pinnoilta.

Mitä enemmän alueella on vettä läpäisemätöntä pintaa, esimerkiksi asfalttia, sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy. Hulevettä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina. 

Kaikki virtaava vesi ei ole hulevettä. Luonnontilaisilla alueilla esimerkiksi puroon virtaava vesi on luonnon huuhtoumaa.

Hulevesi virtaa hulevesiviemärissä ja avo-ojissa kohti vesistöä, kuten puroja, järviä tai merta. Hulevettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se purkautuu vesistöön puhdistamatta.

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Jos sitä ohjataan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä moninkertaisesti vettä. Tällöin jätevesiverkoston ylivuodon riski kasvaa. Hulevesi myös viilentää jätevettä ja heikentää puhdistustehoa jätevedenpuhdistamolla. 

Vastuu huleveden hallinnasta

​Pääkaupunkiseudulla vastuu huleveden hallinnasta on jaettu seuraavasti:

  • Kaupunki vastaa huleveden hallinnan kokonaisuudesta. Kaupunki esimerkiksi laatii hulevesiohjelman ja huolehtii yleisten alueiden hulevesien hallinnasta, kuten katujen kuivauksesta ja tulvareiteistä. Se myös huolehtii kaupungin hulevesijärjestelmistä, kuten avouomista ja viivytysrakenteista.
  • HSY vastaa huleveden runkoviemäriverkoston rakentamisesta ja kunnossapidosta.
  • Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa rakennuksen kuivatuksesta ja kiinteistöllä muodostuvan huleveden hallinnasta esimerkiksi viivyttämällä ja imeyttämällä sitä tontilla mahdollisuuksien mukaisesti. Hulevesi tulee johtaa hallitusti HSY:n tai kaupungin hulevesijärjestelmään. Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on liittyä hulevesiviemäriin, jos kiinteistö sijaitsee huleveden viemäröintialueella.

Voit katsoa sivuillamme olevan kartan avulla, onko kiinteistösi huleveden viemäröintialueella. Kartta on Huleveden viemäröinnin maksut -sivulla. Sivulla on lisätietoa myös huleveden viemäröintiin liittyvistä maksuista.