Huleveden viemäröinti

Huolehdimme huleveden viemäröinnistä pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme  huleveden viemäröinnin palveluita kaupunkien hyväksymällä huleveden viemäröintialueella. Vastuullamme on huleveden runkoviemäriverkoston rakentaminen ja kunnossapito. Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on tonttijohto runkolinjaan asti.

Kiinteistö on liitettävä HSY:n hulevesiviemäriin, jos se sijaitsee huleveden viemäröintialueella. Jos kiinteistön hulevedet käsitellään kokonaan omalla tontilla tai johdetaan kaupungin hulevesijärjestelmään (esim. avo-oja), voi liittymisvelvollisuudesta hakea vapautusta oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Asiakkaamme  maksavat hulevesimaksua, jolla ylläpidämme ja rakennamme hulevesiverkostoa. Hulevesimaksua peritään huleveden viemäröintialueella sijaitsevilta kiinteistöiltä.

Voit katsoa sivuillamme olevan kartan avulla, onko kiinteistösi huleveden viemäröintialueella. Kartta on Huleveden viemäröinnin maksut -sivulla. Sivulla on lisätietoa myös huleveden viemäröintiin liittyvistä maksuista.

Hulevesiviemärin välityskyky

HSY:n hulevesiviemäreiden välityskyky on aikoinaan suunniteltu sellaiseksi, että  tavanomaisten sateiden aiheuttamat hulevedet pystytään johtamaan pois rakennetuilta alueilta. Poikkeuksellisten rankkasateiden aikaan järjestelmän välityskyky ei välttämättä riitä, jolloin tarvitaan erilaisia maanpinnalla olevia hulevesien ohjauksia eli tulvareittejä. Tulvareitteinä voivat toimia esimerkiksi kadut tai katukiveysten kourut, ojat tai viheralueiden painanteet. Tulvareittien rakentaminen ja ylläpito ovat kaupungin tehtäviä.

Huleveden imeyttäminen ja viivyttäminen tontilla vähentää hulevesiverkoston kuormitusta.

Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin

Pääkaupunkiseudulla asuinalueet, lukuun ottamatta Helsingin kantakaupunkia, ovat erillisviemäröityjä. Tämä tarkoittaa, että hulevesi ja jätevesi kulkevat eri viemäreissä.

Kiinteistön tulee liittyä hulevesiviemäriin, jos sellainen on alueelle järjestetty. Myös rakennusten perustusten kuivatusvedet eli ns. salaojavedet johdetaan hulevesiverkostoon. 

Hulevettä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Jos sitä ohjataan jätevesiviemäriin, voi rankkasateiden aikaan viemäriverkkoon tulla yhtäkkiä niin runsaasti vettä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään sitä eteenpäin. Vesimäärä voi kasvaa hetkellisesti moninkertaiseksi normaaliin nähden. Tällöin jätevesiverkoston ylivuodon riski kasvaa, jolloin puhdistamatonta, laimeaa jätevettä voi virrata sellaisenaan vesistöön. Hulevesi myös viilentää jätevettä ja heikentää puhdistustehoa jätevedenpuhdistamolla. 

Lue lisää: