Tonttijohtojen sulattaminen on ammattilaisen hommaa

​​Talven pakkaset ja routa koettelevat vesijohtoverkostoa aiheuttaen putkivuotoja, mutta kylmyys kiusaa myös kiinteistöjen tonttijohtoja ja vesimittareita. Jäätyessään vesimittarit rikkoutuvat. Mikäli vesimittarit pääsevät jäätymään, niiden vaihtaminen saattaa kestää ruuhka-aikana useita päiviä.

​Ammattilaine​​​n sulattaa jäätyneen vesimittarin

Jäätyneen putken sulattaminen kuuluu aina ammattilaisille. Ainoa oikea sulatustapa on höyry- tai vesisulatus. Vesimittari irrotetaan ja putki sulatetaan höyry- tai vesiletkulla vesimittarin suunnasta. Näin sulanut vesi purkautuu ulos mittarin kohdalta. 

Sulattaminen täytyy tehdä harkiten ja suunnitelmallisesti.  Jos putkea sulatetaan väärästä kohdasta, esimerkiksi putken keskeltä, vesi sulaa, ja voi laajetessaan rikkoa putken. Omatoimisella sulatuksella voit saada aikaan ikävän vesivahingon. Tonttijohtojen sulatustöitä voi tilata yksityisiltä sulatusyrityksiltä mutta tonttijohtojen sulkemisesta on oltava yhteydessä HSY:hyn. Jäätyneen vesimittarin vaihto tulee aina tilata HSY:ltä vesihuollon verkko-osastolta vikailmoitusnumerosta, puh. 09 1561 3000.

​Ehkäise jää​tyminen eristämällä

Kiinteistöt maksavat itse vesimittareiden ja tonttijohtojen jäätymisestä aiheutuvat kustannukset, joten varotoimenpiteistä kannattaa huolehtia turhien kustannusten ja vedenjakelukatkosten välttämiseksi. Putkien jäätymiset johtuvat usein huonoista tai olemattomista eristeistä. Tonttijohtojen jäätymistä voit estää eristämällä etenkin alle kahden metrin syvyydessä olevat putket huolellisesti. Tonttijohtojen liitoskohtien päälle voi myös lapioida lunta lämmöneristeeksi. 

Voit estää tonttijohtojen jäätymisen myös juoksuttamalla niissä vesijohtovettä. Ennen vedenjuoksutusta on kuitenkin tärkeää varmistaa viemäreiden kunnollinen toiminta, sillä talvisin viemärit voivat jäätyä. Jäätynyt viemäri tukkeutuu, jolloin juoksutettava vesi purkautuu hallitsemattomasti. Tämä voi aiheuttaa kiinteistöön vakavia kosteusvahinkoja. 

​Myös vesimittarit on syytä suojata pakkaselta ja kylmältä. Asukkaan kannattaa varmistaa, että kiinteistön vesimittaritila on riittävästi lämmitetty. Samalla on hyvä tarkistaa, ettei pakkanen pääse sisään teknisen tilan tai vesimittaritilan tuuletusaukoista ja -ovista. Vähäinenkin jäätyminen voi rikkoa mittarin kansilasin ja aiheuttaa mittavan vesivuodon.