Vesihuoltoverkostot

​​​​​​​​​​​​​​​​Vesijohtoverkosto

Pääkaupunkiseudun vesijohtoverkoston kokonaispituus on noin 3000 kilometriä. Siitä noin 300 kilometriä on päävesijohtoja, jotka johtavat vettä vesitorneihin ja suuriin kulutuskeskuksiin. Pääjohdoista haarautuvat jakelujohdot, joihin kiinteistöt liittyvät omilla tonttivesijohdoillaan.
 

Viemäriverkosto

Pääkaupunkiseudun viemäriverkoston kokonaispituus on noin 4900 kilometriä. Siitä jäte- ja sekavesiviemäreitä on noin 2700 kilometriä ja hulevesiviemäreitä noin 2200 kilometriä. Kallioon louhittuja viemäritunneleita on noin 80 kilometriä. 

Pääkaupunkiseudulla on käytössä kaksi viemäröintijärjestelmää. Helsingissä kantakaupungin ulkopuolella sekä Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa on käytössä erillisviemäröinti. Erillisviemäröintialueilla vain jätevedet johdetaan viemärissä jätevedenpuhdistamolle ja hulevedet johdetaan lähimpään vesistöön. 
Helsingin kantakaupunki on pääosin sekaviemäröityä aluetta, jossa sekä jäte- että hulevedet johdetaan samassa viemärissä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Sekaviemäreiden osuus on noin kuusi prosenttia viemäreiden kokonaispituudesta. 
 

Jätevedenpumppaamot

Jätevesiviemäröinti pyritään suunnittelemaan siten, että jätevesi virtaisi jätevedenpuhdistamolle painovoiman avulla. Maaston korkeuseroista johtuen se ei kuitenkaan aina ole mahdollista, vaan tarvitaan jätevedenpumppaamoita.

Pääkaupunkiseudulla on yli 500 jätevedenpumppaamoa. Pumppaamoista valtaosa on maan alla ja kolmisenkymmentä maan pinnalla. Suurimmat pumppaamot sijaitsevat Suutarilassa ja Pukinmäessä. 

Pumppaamot sijaitsevat asutuskeskusten liepeillä, ja joissain tapauksissa pumppaamot saattavat aiheuttaa hajuhaittaa lähiympäristöönsä. Osa suurimmista pumppaamoista on varustettu kemialliseen suodatusmassaan perustuvilla hajunpoistojärjestelmillä. Pienempien pumppaamoiden poistoilma johdetaan joissakin kohteissa hajua poistavan aktiivihiilipatruunan läpi. HSY:llä on käytössä yksi biologinen hajunpoistaja Espoossa.

Pumppaamon hajuhaitasta voi antaa palautetta palautelomakkeellamme » . Asukkaiden antama palaute on tärkeässä roolissa, kun arvioimme hajunkäsittelyjärjestelmien rakentamista ja toimintatasoa.