Vesihuollon saneeraus Pitäjänmäki-Marttilan alueella

Saneeraamme vesihuoltoverkoston Pitäjänmäki-Marttila-alueella Helsingissä. Runkoverkosto sisältää HSY:n vastuulla olevat vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit.  Lisäksi saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja tonttiviemärit runkoverkosta tontin rajalle asti. Työ on parhaillaan suunnitteluvaiheessa ja arvioitu toteutusvaihe on 2021–2024. 

Osana saneeraushanketta tarjoamme alueen kiinteistöjen omistajille edullisen ja helpon mahdollisuuden saneerata oman kiinteistönsä tonttivesijohdon ja -viemärit tontin rajalta rakennuksille asti. Toimintamalli on uusi ja keräämme siitä palautetta hankkeen edetessä. Kehitämme mallia palautteen pohjalta.

Tonttijohtoja ovat kiinteistön rakennusten ja HSY:n runkoverkoston välillä olevat vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä sade-, sulamis-, ja salaojavesiä keräävät hulevesiviemärit. Tonttijohdot kuuluvat kiinteistön vastuulle samalla tavoin kuin kiinteistön sisäiset putkitukset. Vastuujako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä pientalo, kerrostalo vai yrityskiinteistö.


Huonokuntoiset putket ovat riski kiinteistön omistajalle

Tonttijohtojen käyttöikä on yleensä 40–50 vuotta käytetyistä materiaaleista, rakennustavasta ja maaperästä riippuen. Putken rikkoutuessa vettä saattaa valua kiinteistön kellariin ja perustuksiin ja huonon tuurin käydessä myös naapuriin. Vahingot saattavat olla hyvinkin mittavat, ja korjauskustannukset ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Riippuu vakuutuksesta ja vakuutusyhtiöstä sekä tonttijohtojen huoltohistoriasta, minkä verran vahingoista saa korvausta.

Tonttijohtojen saneeraamisen hyödyt:

  • varmistaa kiinteistölle laadukkaan juomaveden ja katkeamattoman vedenjakelun
  • ehkäisee vuotojen tai tukosten aiheuttamia vahinkoja
  • nostaa kiinteistön arvoa
  • ehkäisee ympäristöhaittoja
  • auttaa vesihuollon kokonaishallinnassa

Mistä löydät tietoa oman kiinteistösi tonttijohdoista?

Kiinteistön tonttivesijohtojen ja -viemäreiden sijainnin tontilla voit tarkistaa kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmista. Jos näitä ei ole tallella, voit hakea suunnitelmia rakennusvalvonnan arkistosta osoitteessa https://asiointi.hel.fi/arska. Tonttijohdot on yleensä merkitty myös kaupungin johtokartalle. Tämän tiedon voit varmistaa olemalla yhteydessä Helsingin kaupungin johtotietopalveluun.

Kuinka hyvin tunnet kiinteistösi tonttivesijohdot ja tonttiviemärit – vastaa kyselyyn tästä linkistä!

Haluatko hankkeen tiedotuslistalle? Ilmoita yhteystietosi. 

Lue lisää kiinteistön omistajan vastuista ja kunnossapitovelvollisuuksista »
Lue lisää hulevesien hallinnasta ja viemäröinnistä »