Kotien jätteiden punnitustutkimus

Tutkimus on nyt päättynyt ja kiitämme kaikkia mukana olleita kotitalouksia! 

Selvitimme keväällä 2019 pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella syntyvän jätteen määrää. Tutkimus toteutettiin jätteiden punnitustutkimuksena. Siihen osallistui yhteensä noin 450 erikokoista ja ikäjakaumaltaan erilaista kotitaloutta pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueelta. Kotitaloudet punnitsivat kaikki heillä syntyneet jätteet kahden viikon ajan ja kirjasivat saamansa tulokset ylös. Osallistujien lajitteluaktiivisuudella ei tutkimuksen kannalta ollut merkitystä ja osallistujia pyydettiin lajittelemaan punnitusjakson ajan, kuten he ovat tottuneetkin lajittelemaan.

Tutkimuksen yhteydessä kotitaloudet vastasivat lisäksi taustatietokyselyyn, jossa heitä pyydettiin arvioimaan viimeisen vuoden aikana käytettynä hankittujen tai eteenpäin uusiokäyttöön annettujen vaatteiden ja tavaroiden määriä. Lisäksi niiltä kotitalouksilta, joilla on kompostori, kysyttiin arviota viimeisen vuoden aikana kompostoidun puutarhajätteen määrästä.

Lisätietoa: projektipäällikkö Leena Tuominen, leena.tuominen(a)hsy.fi, p. 050 533 6627