Vapaa-ajan asunnon jätehuolto

Hyvä vapaa-ajan asunnon jätehuolto parantaa asukkaiden ja ympäristön viihtyisyyttä. Tarjoamme pääkaupunkiseudulla sijaitseville vapaa-ajan asunnon haltijoille erilaisia palveluvaihtoehtoja jätehuollon hoitamiseen sekä mantereella että saaristossa. Tilaa jätepalvelu meiltä vähintään sekajätteelle sekä mahdolliselle sako- ja umpikaivolietteelle. 

Voit liittyä HSY:n jätehuoltoon:

  • tilaamalla palvelun suoraan omalle kiinteistöllesi 
  • sopimalla yhteisen jäteastian käytöstä naapureiden kanssa
  • liittymällä venesataman, seuran tai yhdistyksen jätepalveluun
  • sopimalla HSY:n aluekeräyspisteen käytöstä tai
  • tilaamalla jäteastian tyhjennyksen suoraan Staralta saaristossa sijaitsevalle vapaa-ajan asunnolle.

Sortti-asemat ja sekajätteen aluekeräyspisteet

Jätelain mukaan jokaisen vakituisessa ja vapaa-ajan asuinkäytössä olevan kiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Liittyminen on tehtävä vähintään sekajätteen sekä mahdollisen sako- ja umpikaivolietteen osalta, vaikka syntyvä jätemäärä olisi vähäinen (jätelaki 32 ja 40 §).  Asumisesta syntyvän jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Jätehuoltomääräykset
Jätehuollon hinnasto

​Jätepalvelun tilaaminen

Jos vapaa-ajan asuntosi sijaitsee pääkaupunkiseudulla, voit tilata sekajätepalvelun täyttämällä kirjeitse toimitetun liittymislomakkeen tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Halutessasi voit sopia kanssamme myös muiden jätelajien tyhjennyksestä. 

Voit vuokrata meiltä jäteastian tai ostaa oman astian. Yhden vapaa-ajan asunnon käytössä oleva sekajäteastia on kooltaan 140 tai 240 litraa.

Jäteastioiden vuokrahinnat ovat jätehuollon hinnastossa
Kompostointi ja kuivakäymäläjätteen käsittely

Lisätietoja saat asiakaspal​velustamme​​, p. 09 1561 2110 (arkisin klo 8.30–15.30).

Jäteastian tyhjennykset meriteitse saaristoon saat tilattua suoraan Staralta, p. 09 310 70707 (arkisin klo 8.30–15.30).

Asuinkiinteistöjen lietesäiliöiden tyhjennykset ja lietteen kuljetukset kuuluvat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella HSY:n vastuulle.

Tee kanssamme sopimus sako- ja umpikaivon tai pienpuhdistamon tyhjennyksestä. Voit tilata meiltä lietesäiliön tyhjennyksen aina tarvittaessa tai sopia säännöllisestä tyhjennyksestä. Voit tehdä tilauksen sähköisessä asiointipalvelussamme tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lisätietoja sako- ja umpikaivon tyhjennyksistä

​Sijoita jäteastia tasaiselle ja kulutusta kestävälle alustalle. Huomaathan, että tyhjennyspaikan on oltava pysyvä. Jäteauton on päästävä esteettömästi vähintään kymmenen metrin päähän jäteastiasta.

Osa vapaa-ajan asunnoista sijaitsee paikoissa, joihin ei pystytä ajamaan jäteautolla. Kiinteistölle johtava tie ei välttämättä ole riittävän kantava  jopa 26 tonnia painavalle jäteautolle tai tieyhteyttä ei ole lainkaan. Tällöin vapaa-ajan asunnon jäteastia kannattaa sijoittaa siten, että jäteautolla ei tarvitse ajaa lainkaan vapaa-ajan asunnolle johtavalle tielle tai pihaan. Sijoituspaikkaa valitessa kannattaa myös pohtia, onko astian läheisyydessä jäteautolle riittävää kääntöpaikkaa. 

Jäteastian sijoittaminen toisen maalle edellyttää aina maanomistajan lupaa. Maanomistajan yhteystietoja voit tiedustella Maanmittauslaitokselta.

Lisätietoja teiden kantavuudesta saat niiden ylläpidosta vastaavilta tahoilta, kuten tiekunnalta.

​Yhteinen jäteastia lähimmän naapurin kanssa

Voit sopia yhteisen sekajäteastian käytöstä lähimpien naapureidesi kanssa, kunhan ilmoitat siitä myös meille. Suosittelemme useamman kiinteistön yhteiseksi jäteastiaksi 660 litran astiaa. Sovi tarvittaessa jäteastian sijoittamisesta maanomistajan kanssa. Lisätietoja maanomistajasta saat Maanmittauslaitokselta.

Ole meihin yhteydessä yhteisen jätesopimuksen laatimiseksi. Yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen osapuolina ovat kaikki yhteistä jäteastiaa käyttävät vapaa-ajan asuntojen omistajat tai haltijat. On tärkeää, että yhteisen jäteastian käyttäjät valitsevat keskuudestaan henkilön, joka toimii suuntaamme yhteyshenkilönä astiatyhjennyksiin liittyen sekä huolehtii jäteastian käyttäjien eli osakkaiden yhteystietojen ylläpidosta. Yhteyshenkilö myös huolehtii jätelaskun jakamisesta muiden käyttäjien kesken.

Yhteiskäytöstä laaditaan kirjallinen sopimus, ja se toimitetaan meille skannattuna osoitteeseen jate.kuljetuspalvelu@hsy.fi tai postitse osoitteeseen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, PL 100, 00066 HSY.