Sekajäte energiaksi jätevoimalassa

​​​​​​​​​​​​​​​​​Kuljetamme pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalouksien sekajätteen Vantaan Energian jätevoimalaan.
Sekajäte hyödynnetään kaukolämmön ja sähkön tuotannossa eikä sitä viedä kaatopaikalle.
 
Sekajäte on loppujätettä, josta on jo lajiteltu erikseen kaikki materiaalikierrätykseen kelpaava tai jota ei saada kerättyä hyödynnettäväksi.
 

​Suurin osa kotien jätteistä hyödynnetään

​Jätevoimala hyödyntää vuodessa 320 000 tonnia kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä. Jätteiden hyödyntäminen energiatuotannossa vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja lisää energiaomavaraisuutta. Jätevoimalan myötä jätteen kokonaishyötykäyttöaste nousee merkittävästi. Pääkaupunkiseudulla kotitalouksien jätteestä vajaa 50 prosenttia hyödynnetään materiaalina ja jäljelle jäävä sekajäte energiana.
 
Voimalan myötä myös kaatopaikan tilantarve ja ympäristövaikutukset vähenevät.
 
Voimalassa syntyy sivutuotteina tuhkaa ja kuonaa. Käsittelemme ne Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa.