Jäteastiat vuonna 2021

Asukkaat voivat lajitella kertyvät jätteet helpommin vuonna 2021, koska taloyhtiönne saa käyttöön uusia jäteastioita. Asukkaiden ei tarvitse kuljettaa jätteitä kauas, joten esimerkiksi muovipakkausten kierrätys on helpompaa, ja pienmetallin ja lasin voi lajitella erikseen omassa pihassa. HSY:n alueella uusien jätelajien lajittelu on mahdollista keväällä 2021.

  • 5-9 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisen sekajäteastian lisäksi biojätteen, pienmetallin sekä kartonki-, lasi ja muovipakkausten keräyksen.
  • 10-19 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten keräys.
  • Vähintään 20 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön muovipakkausten keräykseen tarkoitetun jäteastian.

Toimitamme tarvittavat jäteastiat kiinteistöille keväällä 2021.


Huomaathan, että uudet jäteastiat eivät välttämättä mahdu taloyhtiösi jätekatokseen tai muuhun jätetilaan. Taloyhtiönne voi sijoittaa astiat myös jätetilan ulkopuolelle tai käyttää astiasuojaa. Jos kiinteistössäsi on paperin lajittelua varten astia, muistathan varata sille tilaa jätekatoksestasi.

Innokas lajittelu vähentää sekajätettä. Taloyhtiössä kannattaa seurata kertyvän jätteen määrää suhteessa käytössä olevien jäteastioiden määrään ja tehdä tarvittaessa muutoksia astioiden koossa, määrässä tai tyhjennysrytmissä.

Lisätietoja jätetilan suunnittelusta

5 - 9 asunnon kiinteistöt

Tuomme 5-9 asunnon kiinteistöille käyttöön kiinteistöllä olevan sekajäteastian lisäksi monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian. Monilokeroisessa jäteastiassa on kaksi isompaa lokeroa, joista toiseen kerätään muovipakkaukset ja toiseen kartonki. Keräämme kahteen pieneen lokeroon  pienmetallin ja lasin. Tyhjennämme monilokeroisen jäteastian yhdellä kertaa samaan nelilokeroiseen jäteautoon.

  • Sekajäteastia on 140 - 660 litraa.
  • Monilokeroastia on 660 litraa.
  • Biojäteastia on joko 140 tai 240 litraa.
  • Huomioittehan mahdollisen paperinkeräysastian.

Tyhjennämme monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian kerran viikossa tai joka toinen viikko taloyhtiössäsi kertyvän jätemäärän mukaan.

Uusille astioille eli monilokerolle ja biojäteastialle tarvitset lisätilaa vähintään noin kaksi metriä. Jos taloyhtiösi haluaa kaikille jätelajeille omat astiat, niin se on mahdollista, mutta monilokeroinen jäteastia vie vähemmän tilaa ja säästää tyhjennyskustannuksissa.  Monilokeroisen jäteastian tyhjääminen.jpg

10 - 19 asunnon kiinteistöt

Tuomme 10-19 asunnon kiinteistöille käyttöön lasin ja pienmetallin sekä muovipakkausten keräystä varten erilliset astiat.

  • Keräämme lasin ja pienmetallin 240 litran astioihin, jotka tyhjennämme joka 8. viikko.
  • Muovin keräämme 660 litran astiaan, ja tyhjennämme sen kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Uusille jäteastioille tarvitset lisätilaa vähintään noin 2,5 metriä.

Vähintään 20 asunnon kiinteistöt

Isoissa, vähintään 20 asunnon taloyhtiöissä kerätään jo sekajäte, biojäte ja kartonki sekä lasi- ja metallipakkaukset​. Tuomme keväällä 2021 kiinteistöille jäteastian muovipakkausten keräämistä varten, jos sitä ei ole aikaisemmin hankittu. Taloyhtiöt voivat jo nyt tilata muovinkeräysastian asukkaiden käyttöön.

  • Keräämme muovipakkaukset 660 litran jäteastiaan, jonka tyhjennämme kerran viikossa.

Jos muovipakkausjätettä kertyy enemmän, niin taloyhtiösi voi hankkia lisää astioita tai muuttaa tyhjennysrytmiä siten, että tyhjennämme jäteastian kaksi tai kolme kertaa viikossa. Hyvä muovipakkausten kierrätys vähentää sekajätettä, jolloin taloyhtiösi voi mahdollisesti vähentää sekajäteastioiden määrää. Taloyhtiössä kannattaa seurata kertyvän jätteen määrää.

Syväkeräysastioita voi käyttää muovinkeräykseen

Taloyhtiösi voi hyödyntää muovinkeräyksessä myös syväkeräysastioita. Syväkeräysastioiden määrää voi lisätä tai jakaa olemassa olevat säiliöt eri jätelajeille. Lisäksi taloyhtiösi voi ottaa käyttöön perinteisiä, pyörällisiä astioita.

Jätehuoltomääräykset

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.3.2019. 

Erilliskeräystä eli uusien jätelajien keräämistä koskevat muutokset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021, mutta uusien jätteiden lajittelu alkaa HSY:n alueella kevään 2021 aikana, jolloin toimitamme tarvittavat jäteastiat kiinteistöille. Kerromme tarkemmasta aikataulusta myöhemmin.

Jätehuoltomääräyksissä on tietoa erikseen kerättävistä jätelajeista. Lisäksi määräyksissä on tietoa keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetuista vaatimuksista.  Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä,  joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa. 

Lisätietoja jätehuoltomääräyksistä