Jäteastiat

​​​​Toimivan jätehuollon edellytys on, että kiinteistöllä on riittävä määrä jäteastioita, ja ne soveltuvat alueella käytettävään keräysjärjestelmään ja koneelliseen tyhjennykseen. Ohjeelliset jäteastiamäärät selviävät mitoitustaulukosta. Tarvittavien jäteastioiden määrään vaikuttavat kiinteistön asukasrakenne ja jätteenkeräyspisteiden lukumäärä.

Tavanomaisen jätteen keräykseen voidaan käyttää 

  • 140-660 litran koneelliseen kuormaukseen soveltuvia jäteastioita 
  • joissain tapauksissa etu-, taka- tai nosturikuormaukseen soveltuvia kannellisia jätesäiliöitä. Syväkeräyssäiliöiden koot vaihtelevat muutamasta sadasta litrasta aina viiteen kuutioon saakka.

Biojätteen keräyksessä saa käyttää enintään 240 litran kannellisia, koneelliseen tyhjennykseen soveltuvia jäteastioita tai maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä.  

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, keräysvälineen rakenteen tai jätteen painon vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Jätesäkin enimmäispaino on 15 kiloa. 

Yleisimpien jäteastioiden ohjeellisia mittoja 

Mitat vaihtelevat jonkin verran astian valmistajasta riippuen.

​Nimelliskoko​Leveys​Syvyys​​Korkeus

​140 l

​510

560​

​1080

​​240 l

​600

​720

​1100

​360-370 l

​700

​850

​1100

​660 l

​1370

​850

​​1250

Kuinka monta astiaa tarvitaan kullekin jätelajille? Katso ohjeelliset ehdotuksemme keräysvälineiden mitoitustaulukosta.

Jäteastioiden värit

Keräysastioiden värit on määritelty jätehuoltomääräyksissä​. Jos käytetään muun värisiä astioita, astian käyttötarkoitus on merkittävä kannessa tai etuseinässä olevalla, kyseisen jätelajin keräysvälineen värisellä tekstitarralla.
 

Jäteastian huolto ja kunnossapito

Keräysvälineen omistajan on huolehdittava astian huollosta ja kunnossapidosta. Syväkeräyssäiliöiden hankintaan, huoltoon ja uusimiseen liittyvät asiat kuuluvat kiinteistölle. Huolto ja kunnossapito sisältyvät HSY:ltä vuokratun astian vuokrahintaan. ​​​
​​