Jätehuoltomääräykset

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita ja HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. 

Jätehuoltomääräyksissä on tietoa erikseen kerättävistä jätelajeista. Lisäksi määräyksissä on tietoa keräysvälineille, jätepisteille sekä jätteenkuljetukselle ja -keräykselle asetetuista vaatimuksista.

Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä,  joissa on vähintään viisi huoneistoa. Kiinteistöt voivat jo nyt tilata käyttöönsä astioita eri jätteiden lajitteluun. Saatavuuteen vaikuttaa jonkin verran kiinteistön sijainti.

Jätehuoltomääräykset 1.3.2019 alkaen »

Jätteiden lajitteluvelvoitteet pähkinänkuoressa

​​​Kiinteistöllä on järjestettävä eri jätelajien erilliskeräys seuraavasti:


Vuoden 2020 loppuun kerättävä kiinteistöllä

1.1.2021 alkaen kerättävä kiinteistöllä

Jäte

Asuinkiinteistö

Muu kiinteistö

Asuinkiinteistö

Muu kiinteistö​

​Sekajäte
​aina
aina​​aina
​aina
​Biojäte
​10 asuntoa
50 kg / viikko​​5 asuntoa
​25 kg / viikko
​Kartonkipakkaukset ja pahvi
​10 asuntoa
​50 kg / viikko; pahvi erikseen, jos sitä kertyy
yli 50 kg / viikko
​5 asuntoa
​25 kg / viikko
​Lasipakkaukset
​20 asuntoa
​50 kg / viikko
​5 asuntoa
​25 kg /viikko
​Pienmetalli
​20 asuntoa
​50 kg / viikko
​5 asuntoa
​25 kg / viikko
​Muovipakkaukset
​vapaaehtoinen
​vapaaehtoinen
​5 asuntoa
​15 kg / viikko
​Paperi
​jätelain mukaisesti
​jätelain
mukaisesti
​jätelain
mukaisesti
​jätelain
mukaisesti

HSY:n hallitus hyväksyi 18.1.2019 uudet jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.3.2019. Poikkeuksena ovat uudet lajitteluvelvoitteet, jotka muuttuvat vasta siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Niiltä osin noudatetaan 1.7.2012 annettuja jätehuoltomääräyksiä. Jäteastioiden tyhjennyksiä aikaistetaan määräysten mukaisesti 19.8.2019 alkaen.

Tarkastele tietojasi ja tee muutoksia jätteenkuljetuspalveluun »  


Kysymyksiä ja vastauksia jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Mitä lajittelumuutos, joka tulee voimaan vuonna 2021, tarkoittaa taloyhtiöllemme?

Lajittelu helpottuu kiinteistöllä, kun asukas voi lajitella jätteensä kotinsa pihapiirissä oleviin jäteastioihin. 

 • 5-9 asunnon kiinteistöille tulee nykyisen sekajäteastian lisäksi biojätteen, pienmetallin sekä kartonki-, lasi ja muovipakkausten keräys.
 • 10-19 asunnon kiinteistöille tulee nykyisten jäteastioiden lisäksi pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten keräys.
 • Yli 20 asunnon kiinteistöille tulee muovipakkauskeräys.

Sinun ei vielä tarvitse taloyhtiössäsi tehdä mitään, sillä toimitamme tarvittavat astiat kiinteistöille keväällä 2021 ennen keräyksen alkamista. Emme aloita keräystä heti vuoden 2021 alussa. Tiedotamme keräyksen tarkemmista alkamisajankohdista myöhemmin.

Paljonko uudet jäteastiat vaativat lisätilaa?

Taloyhtiöiden on hyvä varautua tekemään muutoksia jätetilaan tai jätepisteeseen, sillä uudet jäteastiat tarvitsevat lisää tilaa erityisesti pienissä 5-9 asunnon ja 10-19 asunnon taloyhtiöissä. Tilan tarve riippuu kiinteistön huoneistolukumäärästä ja nykyisestä sekajäteastioiden määrästä. Osa sekajäteastioista voidaan korvata muilla jäteastioilla, jolloin lisätilan tarve pienenee.

5-9 asunnon kiinteistöt

Alustavan suunnitelman mukaan kiinteistölle tulee sekajäteastian lisäksi 140 litran biojäteastia ja 660 litran nelilokeroastia pakkausjätteille, joita ovat pienmetalli sekä lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset. Lisätilan tarve yllä mainitulle astiamäärälle on arviomme mukaan vähintään noin 2 metriä.

10-19 asunnon kiinteistöt

Alustavan suunnitelman mukaan kiinteistölle tulee nykyisten jäteastioiden lisäksi kaksi 240 litran astiaa, joita ovat pienmetalli ja lasipakkaukset sekä 660 litran astia muovipakkauksille. Lisätilan tarve on arviomme mukaan noin 2,5 metriä.

Yli 20 asunnon kiinteistöt

Kiinteistöille tulee yksi tai useampi 660 litran muovipakkausten keräysastia. Taloyhtiön kannattaa tarkistaa sekajäteastioiden määrä ja noutotiheys. Lisääntyvä lajittelu vähentää sekajätteen määrää, jolloin osa sekajäteastioista voidaan poistaa ja säästää siten tilaa.

Syväkeräysastioiden valmistajilla on myös tarjolla vaihtoehtoja muun muassa säiliön jakamiseen kahdelle tai useammalle jätelajille.

Jos jäteastiat eivät mahdu kiinteistön jätepisteeseen, ne voi sijoittaa jätepisteen ulkopuolelle. Huomioithan paloturvallisuusmääräykset sekä oman kunnan rakennusvalvonnan jätetilaa ja sen rakentamista koskevat suositukset ja määräykset.

Taloyhtiön kannattaa tarkistaa jätehuollon asiointipalvelusta sekajäteastioiden määrä ja noutotiheys. Lisääntyvä lajittelu vähentää sekajätteen määrää, jolloin osa sekajäteastioista voidaan mahdollisesti poistaa ja säästää siten tilaa.

Jätehuollon asiointipalvelu

Jätetilan suunnittelua koskevat määräykset
Katso luku 6 “Jätteiden keräyspaikat”

Tietoa jätetilojen suunnittelusta yleisesti

Käytämme läheistä Rinki-ekopistettä. Pitääkö meidän silti ottaa keräysastiat pakkausjätteelle?

Kyllä, vuonna 2021 kaikilla yli viiden huoneiston kiinteistöillä on järjestettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti keräys biojätteelle, pienmetallille sekä lasi-, kartonki- ja muovipakkauksille. 

Rinki-ekopisteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu alle viiden asunnon kiinteistöille, jotka eivät ole erilliskeräysvelvoitteiden piirissä. 

Voimmeko järjestää keräyksen naapurikiinteistön kanssa?

Kyllä, yhteisten jäteastioiden käyttäminen naapurien kanssa on mahdollista. Voit tehdä naapureidesi kanssa yhteiskäyttösopimuksen.

Lisätietoja yhteiskäyttösopimuksesta 

Pitääkö meidän ottaa biojäteastia, jos kompostoimme biojätteemme?

Ette tarvitse biojäteastiaa, jos syntyvä biojäte kompostoidaan kiinteistöllä. Kompostoinnista pitää tällöin tehdä kompostointi-ilmoitus.

Lisätietoja kompostoinnista ja kompostointi-ilmoitus

Eikö biojäteastiasta tule kesähelteillä hajuhaittoja, kun se voidaan tyhjentää vain kahden viikon välein? 

Tyhjennysväliä voi muuttaa kiinteistön tarpeiden mukaan. Biojäteastialle voi tilata tarvittaessa myös ylimääräisen tyhjennyksen. Veloitamme ylimääräisestä tyhjennyksestä hinnastomme mukaisesti. 

Hajuhaittoja voi vähentää pakkaamalla biojätteen maatuvaan pakkaukseen. Valuta ruoantähteistä nesteet viemäriin ja anna märkien jätteiden kuivahtaa ennen kuin laitat ne biojätepussiin.

Milloin ja miten taloyhtiömme saa muutoksesta lisätietoa?

Päivitämme tietoja verkkosivuillemme, kun saamme palveluratkaisut ja astiatyypit varmistettua sekä kilpailutettua jäteastioiden tyhjennykset. Lisäksi kerromme tarkempia tietoja astioiden toimituksesta asiakaskirjeissä, jotka lähetämme vuonna 2020 ja ennen palvelun käynnistymistä vuonna 2021.

Miten muutos vaikuttaa jätelaskuumme? 

Uudet lajitteluvelvoitteet astuvat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2021. Jätepalvelun hinnoittelu kannustaa entistä paremmin asukkaita lajittelemaan. Sekajätteen keräyshinta nousi ja materiaalina hyödynnettävien jätelajien hinnat laskivat vuonna 2020. Lopullinen kiinteistökohtainen hinta riippuu myös siitä, miten hyvin taloyhtiön asukkaat erottelevat jätteet oikeisiin jäteastioihin.  Muutaman huoneiston taloyhtiöissä palvelu paranee, kun keräyspalvelu tulee suoraan kiinteistölle. Muutos vaikuttaa eri kokoisilla kiinteistöillä joko kokonaishintaa nostavasti tai laskevasti. Lopullinen vaikutus selviää, kun vuoden 2021 hinnaston suunnittelu valmistuu syksyllä 2020.

Vuoden 2020 jätehuollon hinnasto

Miksi asukkaalle tulee lisää velvoitteita? Lajittelu on hankalaa, koska ohjeet ovat monimukaisia

Uudistuksella vastaamme EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös jätteiden aiempaa tehokkaampaa lajittelua kiinteistöillä, jolloin saamme yhä suuremman osan jätteistä hyödynnettyä materiaalina. Uudistuksen myötä jätteiden lajittelu helpottuu, kun yhä useammalta kiinteistöltä löytyy jäteastiat eri jätelajeille, eikä kyseisiä jätteitä tarvitse kuljettaa alueellisiin kierrätyspisteisiin tai muihin vastaanottopaikkoihin.

Nettisivuillamme on lajitteluohjeet eri jätelajeille: hsy.fi/lajittelu. Samalla sivulla on sähköinen jäteopas. Voit syöttää roskan nimen oppaan hakukenttään, ja opas kertoo mihin jätteen saa laittaa. Tämä toivottavasti helpottaa jätteiden lajittelua, eikä ohjeita tarvitse muistaa ulkoa. 

Mitä tarkoittaa, että kiinteistön edustajan on neuvottava asukkaita lajittelussa? 

HSY tarjoaa laajasti ohjeistusta, kampanjoita ja materiaaleja eri kanavia käyttäen sekä henkilökohtaista neuvontaa. Isännöitsijä, taloyhtiön puheenjohtaja tai asukasaktiivi on lähimpänä asukasta ja tuntee parhaiten kiinteistön lajittelun tilanteen ja mahdolliset kipupisteet. Kiinteistön haltijan neuvontavelvoite varmistaa, että asukkaat saavat kannustusta ja tietoa lajitteluun. Tämä on kiinteistön edustajan mahdollista toteuttaa jakamalla asukkaille HSY:n tuottamaa, maksutonta informaatiota. 

HSY:n esitteiden tilaus

Miksi uusi lajitteluvelvoite koskee vain muovipakkauksia, ei muuta muovimateriaalia? 

Suurin osa kotitalouksissa päivittäin syntyvästä muovista on pakkauksia. Parannamme muovipakkausten lajittelumahdollisuuksia, jotta saavutamme EU:n ja Suomen valtakunnalliset kierrätystavoitteet. 

Muut muovit kelpaavat sekajätteeseen. Kuljetamme sekajätteen jätevoimalaan, jossa siitä tehdään kaukolämpöä ja sähköä.

Pakkausten keräys ja kierrätys ovat Suomessa tuotteita pakkaavien tai maahantuovien yritysten vastuulla. Täydennämme pakkausten keräystä ja toimitamme pakkaukset kyseisten toimijoiden järjestämään vastaanottoon. 

Tiesithän, että aloitimme muovin keräyksen Sortti-asemilla. Keräykseen voi tuoda muovijätettä ja muovipakkauksia maksua vastaan.

Mikä muuttui?

Lietekaivo on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa

 • Lietekaivojen saostussäiliöihin kertynyt jätevesiliete on tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Määräys ei koske umpisäiliöitä, jotka on tyhjennettävä tarvittaessa ja riittävän usein.

Kotikompostointiin riittää nyt myös lämpöeristämätön kompostori

 • Ilmoitus ruokajätteen kompostoinnista asuintontilla tarvitsee tehdä, kun huoneistoja on enemmän kuin viisi. Tällä hetkellä ilmoitus on tehtävä myös pienemmillä kiinteistöillä. 

Jätelajien uudet nimet: lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pienmetalli

 • Uudet nimet ovat lasipakkaukset, kartonkipakkaukset ja pienmetalli. Aiemmat nimet olivat lasi, kartonki ja metalli.
 • Pienmetallin keräysastian väri vaihtuu mustaksi, aiemman sinisen sijasta. Lasipakkausten astiaväri säilyy sinisenä.  

Taloyhtiön asukkaalle aiempaa useammin tietoa lajittelusta ja kierrätyksestä

 • Myös kiinteistön edustajan tulee ohjeistaa asukkaita jätteiden lajittelusta.

Kootusti: muutoksia yli viiden huoneiston kiinteistön jätehuoltoon

 • Vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uutena määräyksiin tuli mukaan muovipakkaukset. 
 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa vastaisuudessa maanantaista perjantaihin aamulla jo kello kuusi ja jatkaa kello 22 saakka. Helsingin kantakaupungin alueelle muodostetulla ympäristövyöhykkeen alueella jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa jo kello viisi. Aiemmin jäteastioiden sallittu tyhjennysaika oli kello 7–21.
 • Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Aiempien määräysten mukaan biojäteastia oli tyhjennettävä viikon välein. 

Kootusti: muutoksia pientalon jätehuoltoon

 • Ruokajätteen kompostoinnista asuintontilla ei tarvitse tehdä ilmoitusta, kun huoneistoja on vähemmän kuin viisi. Kompostointi-ilmoitus pitää tehdä, jos hakee tyhjennysvälin pidentämistä.
 • Kotikompostointiin riittää jatkossa myös lämpöeristämätön kompostori.  
 • Lietekaivojen saostussäiliöihin kertynyt jätevesiliete tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Määräys ei koske umpisäiliöitä.
 • Yksityisten teiden osalta tienpitäjällä on aina vastuu tien kestävyydestä ja mahdollisista tievaurioista. 
 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa vastaisuudessa aamulla jo kello kuusi ja jatkaa kello 22 saakka. Helsingin kantakaupungin alueelle muodostetulla ympäristövyöhykkeen alueella jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa jo kello viisi. Aiemmin jäteastioiden sallittu tyhjennysaika oli kello 7–21.
 • Kiinteistöillä kertyvän biojätteen määrästä riippuen biojäteastian tyhjennyksen voi tilata joko yhden tai kahden viikon välein. Aiempien määräysten mukaan biojäteastia oli tyhjennettävä viikon välein. 

Kootusti: muutoksia vapaa-ajan asunnon jätehuoltoon

 • Vapaa-ajan asunnon on jätelain velvoittamana liityttävä HSY:n järjestämään jätehuoltoon. Jätteiden keräys voidaan järjestää joko kiinteistön omalla jäteastialla tai käyttämällä yhteistä jäteastiaa naapureiden kanssa. Jos kiinteistölle ei ole ajoyhteyttä, kiinteistö voi liittyä asiakkaaksi alueelliseen sekajätepisteeseen. 

Lisätietoja vapaa-ajan asuntojen jätehuollosta

Kierrättäminen on jatkossa entistä helpompaa

 • Vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uutena määräyksiin tuli mukaan muovipakkaukset. 
 • Tämä muutos astuu voimaan erillisen aikataulun mukaan 1.1.2021. Muut jätehuoltomääräysten muutokset astuivat voimaan 1.3.2019.

Hyödyt asukkaalle ja ympäristölle 


Sujuvat palvelut asukkaille 

 • Valtaosa asukkaista on valmiita lajittelemaan enemmän, jos keräyspaikka on omassa taloyhtiössä tai lähellä kotia. Tämä käy ilmi HSY:n vuonna 2017 teettämästä kyselystä. 
 • Erityisesti 5–9 huoneiston kiinteistöillä keräysastiat tulevat paremmin asukkaiden ulottuville.  
 • Uudet keräysajat helpottavat työtä, kun jäteautot voivat liikkua silloin, kun muuta liikennettä on vähemmän. Näin vähennetään liikenteen ruuhkautumista ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä parannetaan asukkaiden, kadulla liikkuvien ja jätteenkuljettajien turvallisuutta.  

Uudet toimet auttavat pääsemään kierrätystavoitteisiin

 • HSY:n tavoitteena on kierrättää 60 prosenttia kotitalouksien jätteestä vuoteen 2025 mennessä. Valtakunnallinen jätesuunnitelma asettaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi 55 prosenttia vuoteen 2023 mennessä. Tällä hetkellä kodeissa syntyvän jätteen kierrätysaste on pääkaupunkiseudulla noin 48 prosenttia. 
 • Sekajätteeseen laitettu metalli tai lasipakkaukset eivät pala jätevoimalassa. Sekajätteen energiahyödyntämisessä kertyy vähemmän kuonaa, kun palamattomat kierrätyskelpoiset materiaalit saadaan pois sekajätteestä jo syntypaikalla.

Jäteastioiden tyhjentäminen ruuhka-aikojen ulkopuolella parantaa liikenneturvallisuutta 

 • Jäteastioiden tyhjennys voidaan aloittaa kello kuusi ja jatkaa kello 22.00 saakka, maanantaista perjantaihin. Poikkeuksen muodostaa Helsingin kantakaupungin alueelle muodostettu ympäristövyöhykkeen alue (kartta pdf), jolla jäteastioita saa tyhjentää maanantaista perjantaihin kello 5.00-22.00. Lauantaina ja sunnuntaina sallittu tyhjennysaika on kello 7.00-21.00.

Miksi jätehuoltomääräykset uudistettiin?

Uudistuksella vastaamme EU:n ja Suomen valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Lisäksi huomioimme saadut kokemukset ja palautteen voimassa olleista määräyksistä.  

Miten asian käsittely eteni?

 • HSY valmisteli jätehuoltomääräysten uudistuksen 
 • HSY:n hallitus päätti vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta 
 • Kuuluttaminen käynnisti lausuntokierroksen
 • Asukkaat ja eri toimijat kertoivat mielipiteensä ehdotuksesta  
 • HSY muokkasi ehdotusta saadun palautteen perusteella 
 • HSY:n hallitus hyväksyi uudet määräykset 
 • Toisen vaiheen kuuluttaminen ilmoitti päätöksestä  
 • Määräykset astuivat voimaan, lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja siirtymäaikoja  uusille lajitteluvelvoitteille

Kierrättäminen on asukkaalle entistä helpompaa, kun keräysastiat ovat lähellä

 • Biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen taloyhtiöistä, joissa on vähintään viisi asuntoa. 
 • Uutena määräyksissä on mukana muovipakkaukset. Tällä hetkellä keräys kiinteistöiltä on vapaaehtoista. 
 • Nämä muutokset astuvat voimaan erillisen aikataulun mukaan 1.1.2021.
 • Lisäksi biojäteastian voi tyhjentää yhden tai kahden viikon välein, riippuen siitä, kuinka paljon biojätettä kertyy kiinteistöllä. Aiemmin astia oli tyhjennettävä viikoittain.