Siivoustalkoot

​​​​​​​Säännöllisillä siivoustalkoilla vähennetään jäteastioiden viereen jätetyn tavaran määrää ja siten myös kustannuksia. Yleisiin tiloihin hylättyjen tavaroiden poisvieminen on myös paloturvallisuuskysymys. 

1. Järjestä ​​​​ensin nouto käyttökelpoisille tavaroille ja hylätyille polkupyörille - vältyt jätemaksulta

Käyttökelpoisille tavaroille on olemassa myös maksuttomia noutopalveluita (katso linkit alla). 

2. Lajiteltu jäte ​​​maksaa vähemmän 

Tilaa talkoolava luotettavalta, toimiluvalliselta yritykseltä. Varmista, että lavassa on kunnolliset ohjekyltit ja että kuljetusyritys vie jätteet asianmukaiseen käsittelyyn.

  • Jätelavalla EI SAA olla vaarallisia jätteitä ellei siitä ole erikseen sovittu. Niiden kuljettaminen vaatii erityisluvan.
  • Sekajätelavalle EI SAA tuoda vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita eikä autonrenkaita.
    • Vinkki: Sähkölaitteille on omia maksullisia noutopalveluja.
  • Puhdas puutarhajätekuorma on hinnaltaan edullinen. Jos lavalla on sekaisin sekä puutarhajätettä että muuta jätettä, voi jätemaksu olla moninkertainen.
  • Järjestä tarvittaessa jätteelle valvottu vastaanotto väärinkäytösten välttämiseksi. 
    • VINKKI:  Kysy kuljetusyritykseltä monilokeroista talkoolavaa. 

4. Selkeä​t ohjeet ovat tärkeät

Kerro asukkaille tarkat päivämäärät, milloin lava tulee ja milloin se viedään pois. Ilmoita selkeästi, mitä lavalle saa tuoda ja mitä ei.

5. Muista iloinen yhtei​shenki, talkoovakuutukset ja tarjoilut!