Kummikoulut

​Kummikouluohjelmaan v​alitsemme vuosittain vähintään 10 peruskoulua Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueelta. Haku k​ummikouluksi on meneillään ja kestää 30.5. asti. Hakuohjeen ja -lomakkeen löydät alempaa sivulta Hae kummikouluksi -haitarista.

Ohjelman suunnittelee  ja rahoittaa HSY ja sen toteuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polku. Ohjelma on osallistujille maksuton. Kummikouluohjelma täytti 10 vuotta vuonna 2017.

Uusia sisältöjä ja mukavaa vaihtelua opetukseen 

Opettajat ovat kiitelleet kummikouluohjelmaa muun muassa siitä, että kummikouluvuosi aktivoi ja parantaa koko koulun ympäristökasvatusta.

Ohjelmaan osallistuminen auttaa muodostamaan näkemystä siitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kummikouluissa mietitään ja harjoitellaan arjen ympäristötekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Tarjoamme koulutusta opettajille, oppitunteja oppilaille sekä monenlaisia materiaaleja.  Oppitunneilla teemaa käsitellään pelein, tehtävin, askartelemalla ja leikkien. Ohjelma antaa eväitä kestävän kehityksen opettamiseen vuosiksi eteenpäin.

Vuonna 2016 Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry eli FEE Suomi myönsi HSY:lle ympäristökasvatuksen tunnustuspalkinnon, ympäristökasvatuksen ruusun monipuolisesta valistus- ja neuvontatyöstä, jonka tärkeä osa kummikouluohjelma on.

Kummikouluvuoden teemat 

Tarjoamme peruskouluille kaksi vaihtoehtoista teemaa kummikouluvuodelle: 

  • Kestävä kulutus -teemassa keskitytään kiertotalouteen, jätteen määrän vähentämiseen, lajitteluun ja kohtuullisiin kulutusvalintoihin.
  • Elintärkeä vesi -teemassa keskitytään vesihuoltoon tutustumiseen, lähivesien tutkimiseen, vesivastuullisuuteen ja viemärietikettiin. Lue lisää lukuvuodesta vesikummikouluna »

Ylä- ja yhtenäiskoulujen vesiaiheinen kummikouluohjelma on ensimmäistä kertaa mukana haussa.

​​Tutustu viemärietikettiin »​​