Interaktiiviset tehtävät

Interaktiivisten tehtävien avulla opetellaan kestävää kuluttamista, keinoja jätteen vähentämiseksi, jätteiden lajittelua ja hyötykäyttöä, vaarallisten jätteiden ja kemikaalien varoitusmerkkien tunnistusta sekä yleistä ympäristötietoutta. Tehtäviä on ala- ja yläluokille, lukioon ja ammatilliseen opetukseen.

Interaktiiviset tehtävät ovat Notebook-tiedostoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi SMART Notebook 11-ohjelmaversiolla. Tehtävät toimivat suoraan interaktiivisilla SMART Board –esitystauluilla. Jos käytössäsi on joku muu esitystaulu tai ei ole esitystaulua lainkaan, voit tallentaa tehtävät koneellesi ja avata ne SMART Notebook Express verkkoversion avulla, jonka voit ladata osoitteessa http://express.smarttech.com.

Jätteiden lajittelua sisältävät tehtävät noudattavat HSY-alueen lajitteluohjeita.

Interaktiiviset tehtävät on tehty osana Materiaalitehokas jätehuolto –hanketta, joka sai Päijät-Hämeen liiton myöntämää Euroopan aluekehitysrahaston tukea.