Luonnontieto

Tehtävissä oppilaat saavat käsityksen tuotteen valmistuksen ja käytön elinkaaresta, eri materiaalien hajoamisesta sekä siitä, kuinka paljon jätettä kukin tavara tuottaa. Luonnonvarojen kulutus, tuotepakkausten tarpeellisuus ja niiden ympäristövaikutukset tulevat myös tutuiksi.