Äidinkieli

​Tehtävissä oppilaat pohtivat tärkeiden ja tarpeettomien tavaroiden merkitystä, mainontaa omien kulutusvalintojen ja hankintojen kautta sekä kohtuullista kuluttamista. Työskentelytapoina käytetään monipuolisesti haastattelua, esitelmiä ja ryhmätyöskentelyä.