Työelämä tutuksi -tehtävät

​​Oppimispolun työelämä tutuksi -vaiheessa on tarkoitus tutustua nykyisiin työelämässä vallitseviin toimintatapoihin yhteistyössä alan työyhteisöjen, kuten yritysten tai julkisten palveluiden kanssa.

Tehtävien avulla opiskelija ymmärtää paremmin teorian peilautumista käytäntöön ja saa valmiuksia havaita oman alansa kehittämismahdollisuuksia liittyen jätteiden määrän vähentämiseen sekä jäteasioista huolehtimiseen yleensä. Tehtävät sopivat suoritettavaksi esimerkiksi työssäoppimisjakson yhteyteen.​