Elintarvike-, hotelli- ja ravintola-ala

​​​​​​​​​​​​​​​Kun yleiset ympäristö- ja jätetiedon tehtävät on suoritettu, voidaan siirtyä oppimispolulla ammattialakohtaisiin tehtäviin. Taustamateriaalit orientoivat ​​​​​​​​tehtävien tekoon.​

Taustatietoa tehtäviin

Ruokien valmistusta varten yritykset, kuten catering-palvelut, ravintolat ja leipomot ostavat raaka-aineita ja puolivalmisteita, koneita, laitteita ja välineitä, astioita ja sisustustarvikkeita jne. Kaikkien alan yrityksissä käytettävien ja valmistettavien tuotteiden elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta ja tuotteiden valmistuksesta. Raaka-aineiden ja materiaalien hankintaan liittyvät myös kuljetukset. Lopulta tuote otetaan käyttöön ja osa saattaa joutua jätteeksi. Jätettä syntyy myös tuotteiden pakkauksista.

Elintarvikkeiden ja tarjoilujen valmistuksen eri vaiheissa on erilaisia ympäristövaikutuksia. Kaikissa vaiheissa voidaan kuitenkin toimia materiaalia säästäen ja välttää jätteiden syntymistä. Tärkeää on huolellinen suunnittelu ja valmistus, taloudellinen ainesten käyttö, asianmukainen varastointi ja säilytys, valmistus menekin mukaan ja liiallisten pakkausten välttäminen.

Hotelli on sen sijaan muitakin kuin ravitsemuspalveluita tarjoava yritys, jossa käytetään sekä kokonaisia rakennuksia että monia erilaisia tuotteita ja ulkopuolelta ostettuja palveluja. Kaikkien hotelleissakin käytettävien tuotteiden ja palveluiden elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta. Hotelli- ja ravintolapalveluiden tuottamisen eri vaiheissa on monia ympäristövaikutuksia. Kaikissa vaiheissa voidaan kuitenkin toimia materiaalia säästäen ja välttää jätteiden syntymistä.

Vaikka hotellissa on laaja joukko erilaisia keinoja vähentää jätteen syntyä, löytyy hotellin vastaanottovirkailijan tehtäviin sekä itse vastaanottotilaan liittyen huomattavasti pienempi joukko mahdollisuuksia. Vastaanottovirkailija on kuitenkin henkilö, jonka hotellivieras ensimmäiseksi kohtaa ja jolta kysytään monia hotelliin ja sen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Hotellivirkailijan on siksi hyvä tietää koko hotellin ympäristöasioista, jätteen synnyn vähentämisestä ja materiaalitehokkuudesta.