Elintarvike-, hotelli- ja ravintola-alan jätehuolto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oppimispolun ammattialakohtaisissa tehtävissä ​ perehdytään omalla alalla syntyviin jätteisiin, pohditaan keinoja syntyvän jätteen määrän vähentämiseen sekä materiaalitehokkaisiin toimintatapoihin.

Op​​​​​​ettaja voi valita opetukseen parhaiten soveltuvat tehtävät.​