Graafinen ala

​Kun yleiset ympäristö- ja jätetiedon tehtävät on suoritettu, voidaan siirtyä oppimispolulla ammattialakohtaisiin te​​htäviin. Taustamateriaalit orientoivat tehtävien tekoon.​​​​​

Taustatietoa

Jätteen syntyä voidaan vähentää graafisella alalla toimimalla materiaalitehokkaasti kaikissa työvaiheissa. Ratkaisukeinoja ovat muun muassa

 • mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavien materiaalien ja työtapojen käyttö
 • siirtyminen kasviöljypohjaisiin painoväreihin ja pesunesteisiin
 • painovärien, pesunesteiden ja muiden liuottimien säästeliäs käyttö
 • tietokonepohjainen sivunvalmistus
 • kemikaalien sekä valoherkkien filmien ja papereiden käytön vähentäminen
 • koneiden ja laitteiden säätäminen niin, että sähkön ja materiaalin kulutus on vähäinen.

Graafisen alan jätteet

Merkittävin graafisen alan tuottama jäte on paperi. Makulatuuria syntyy tällä hetkellä keskimäärin 2–20 prosenttia valmista tuotetonnia kohden.

Painossa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat muun muassa:

 • kehitteet ja kiinnitteet
 • painovärit
 • pesurätit
 • kaikki käytöstä poistetut kemikaalit
 • vaarallisten aineiden jäämiä sisältävät pakkaukset
 • valokuvakemikaalijätteet
 • ylijäämäpainovärit.

Käytännön esimerkkejä

Painotuotteen suunnittelu

 • Valitse tuotteen sivukoko ja käytettävä paperi niin, että painoarkki tulee mahdollisimman tehokkaasti käytettyä.
 • Käytä hyväksi paperin molemmat puolet myös tulostettaessa.
 • Kiinnitä huomiota painomenetelmän valintaan.
 • Suosi painomenetelmiä, joissa kemikaalien käyttö ja paperihukka jää mahdollisimman pieneksi.
 • Älä liitä paperiin turhia muovituksia, laminointeja tai  muita materiaaleja, jotka estävät paperin kierrätyksen.

Paperin valinta

 • Valitse paperi käyttötarkoituksen mukaan ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaksi.
 • Suosi ympäristöä vähän kuluttavia papereita.
 • Opettele tunnistamaan Joutsenmerkki ja Euroopan ympäristömerkki sekä niiden saamisen edellytykset.

Painotuotteen valmistus

 • Korosta materiaalitehokkuuden merkitystä kaikissa hankinnoissa ja työvaiheissa.
 • Vältä hukkaa ja käytä materiaalit mahdollisimman tarkkaan.
 • Vähennä kehitteen ja kiinnitteen määrää.
 • Siirry kasviöljypohjaisten painovärien ja pesunesteiden käyttöön, jos se on mahdollista.
 • Huolehdi jäteraaka-aineen talteenotosta ja toimita ne lajittelun jälkeen kierrätykseen.
 • Muista energiansäästö.​​