Vaaralliset aineet

​​​​​​​​​Oppimispolun ammattialakohtaisissa tehtävissä ​​perehdytään omalla alalla syntyviin jätteisiin, pohditaan keinoja syntyvän jätteen määrän vähentämiseen sekä materiaalitehokkaisiin toimintatapoihin.

Opettaja voi valita opetukseen parhai​​​​​ten soveltuvat tehtävät.