Sähköala

​​​​​K​un yleiset ympäristö- ja jätetiedon tehtävät on suoritettu, voidaan siirtyä oppimispolulla ammattialakohtaisiin tehtäviin. Taustamateriaalit orientoivat tehtävien tekoon.​​

Taustatietoa tehtäviin

Jätteen määrän vähentäminen ja materiaalitehokas toimintatapa ovat juurtuneet sähköalan yritysten jokapäiväiseen käytäntöön mo​​​​nestakin eri syystä:

  • Materiaalien tarkasta käytöstä ja jätehuoltokustannusten minimoimisesta syntyy kustannussäästöjä.
  • Yhä useammat asiakkaat vaativat ympäristöasioiden huomioon ottamista. Vaatimukset koskevat niin raaka-aineiden käyttöä, jätteitä kuin pakkauksiakin. Jo pelkästään imagosyistä vaatimusten huomiotta jättäminen olisi yrityksen kannalta vahingollista.
  • Jätteiden määrän vähentäminen sekä huolellinen ja materiaalitehokas työtapa lisäävät työturvallisuutta ja yleistä järjestystä työpaikalla.
  • Syntyvän jätteen määrän vähentämisestä on tullut keskeinen osa työntekijöiden ammattitaitoa.