Sähköalan jätehuolto

​​​​​​Oppimispolun ammattialakohtaisissa tehtävissä ​ perehdytään omalla alalla syntyviin jätteisiin, pohditaan keinoja syntyvän jätteen määrän vähentämiseen sekä materiaalitehokkaisiin toimintata​poihin.

Opettaja voi valita opetukseen parhaiten soveltu​​​vat tehtävät.