Työelämä tutuksi -tehtävät

​​​​​​​​​​​​​​​​Oppimispolun työelämä tutuksi -vaiheessa tutustutaan nykyisiin työelämässä vallitseviin toimintatapoihin yhteistyössä alan työyhteisöjen, kuten yritysten tai julkisten palveluiden kanssa.​​​​

Tehtävien avulla opis​​​kelija ymmärtää paremmin teorian peilautumista käytäntöön ja saa valmiuksia havaita oman alansa kehittämismahdollisuuksia liittyen jätteiden määrän vähentämiseen sekä jäteasioista huolehtimiseen yleensä. Tehtävät sopivat suoritettavaksi esimerkiksi työssäoppimisjakson yhteyteen.​​