Yleinen ympäristö- ja jätetietous

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Oppimispolun alussa perehdytään ympäristö- ja jätetietouteen yleisellä tasolla. Ennen tehtäviin siirtymistä on hyvä tutustua annettuihin taustamateriaaleihin. Lisätietoja saa ja kannattaa tarvittaessa etsiä myös itsenäisesti esimerkiksi annetun linkkilistan avulla, hyödyntämällä internetin hakukoneita tai etsimällä tietoa kirjallisuudesta.

Taustatietoa tehtäviin

Maapallo on rajallinen tila rajallisine resursseineen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää pyrkiä sekä vähentämään resurssien kulutusta, että tehostamaan materiaalien hyötykäyttöä.

Jätteiden voidaan ajatella olevan tuhlattua raaka-ainetta, joka on elinkaarensa aikana ehtinyt aiheuttaa paljon erilaisia päästöjä esimerkiksi valmistuksen ja kuljetuksen aikana. Myös syntyvien jätteiden käsittelystä aiheutuu  päästöjä, vaikkakin parempia käsittelymenetelmiä otetaan koko ajan käyttöön. Esimerkiksi jätettä polttamalla voidaan tuottaa energiaa, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Energiahyödyntämisessä ei kuitenkaan saada materiaa palaamaan takaisin kiertoon.

Jätteet liittyvät siten moneen eri ympäristöpoliittiseen teemaan: ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen riittävyyteen, ravinteiden kiertoon jne. Ympäristön kannalta parhainta olisi, kun jätettä ei syntyisi lainkaan.